Sikrere påfylling

Alliansen Methanol Fuel Cell Alliance (MFCA) har inngått en utviklingskontrakt med Identic AB, melder Statoil på sin internettside. Det svenske firmaet skal utvikle en ny og tryggere tappe- og påfyllingsmekanisme for metanol for brenselcellebiler. MFCA består av DaimlerChrysler, Xcellsis, BP, Methanex , BASF og Statoil. DaimlerChrysler skal installere prototypen i sin brenselcelledrevne privatbil Necar 5. Systemet skal testes i forbindelse med California Fuel Cell Partnerships demonstrasjonsprogram for brenselcellebiler i Sacramento i USA første kvartal neste år. Partenes mål er å bidra til at metanol skal være trygt å bruke som drivstoff i fremtidens biler.

Med det nye pumpesystemet kan ikke bilisten få metanol ut av pumpen før bilen og påfyllingspistolen er i en låst posisjon. Når tanken er full og pistolen trekkes ut, smekker låsen igjen som blokkerer tilgang til tanken.

(ajs)

Les mer om: