IKT

Sikrere netthandel

EU-parlamentet har vedtatt et nytt direktiv som setter opp et regelverk for e-handel, skriver Newswire. EØS-avtalen gjør at Norge må legge reglene inn i lovverket i løpet av neste år.

Elektroniske tjenester skal vurderes ut fra lovene i det landet tjenestens tilbyder er etablert. Det betyr at tilbyderen ikke slipper lettere unna ved å plassere serveren i et annet land.

Tjenesteyteren må også oppgi navn, adresse og merverdiavgiftsnummer, mens brukerne skal ha tilgang til navn og adresse der de kan kontakte tjenesteyteren.

Direktivet sier også at elektroniske kontrakter er bindende. Unntakene er kun kontrakter som må registreres i et offentlig register.

Leder av Den Norske Dataforening, Svein Stavelin, er positiv til det nye regelverket. Han sier at alt for mange useriøse tilbydere i dag profiterer på et uklart regelverk.

Les mer om: