ARBEIDSLIV

Sikrere Mont Blanc

Kjøreretningen i tunnelen vil antakeligvis bli endret en gang i døgnet, i følge svenske Ny Teknik.

Enveiskjøringen blir en midlertidig løsning. Men trafikken slippes ikke på fra begge sider igjen før kjørebanene er blitt bredere og kjørefeltene er blitt fysisk atskilte. Det kan ta tid, fordi det krever utvidelse av tunnelen.

Også den andre store alpetunnelen mellom Frankrike og Italia, Fréjustunnelen lenger syd, blir enveiskjørt. Trafikken i tunnelene koordineres slik at den alltid går hver sin retning.

Mont Blanc ble stengt i 1999 etter at en lastebil tok fyr inne i tunnelen.

Les mer om: