Sikrer økt bruk av naturgass

  • energi

Hensikten med denne ordningen er i første rekke å få erfaring med innenlands bruk av naturgass som ny energibærer.

De fire anleggene vil etter en oppbyggingsfase gi grunnlag for en gassomsetning tilsvarende en energimengde på rundt 550 GWh. Samlet verdi av disse kontraktene for Enova er på nær 42 millioner kroner. Adm.direktør i Enova Eli Arnstad varsler i en pressemelding at Enova nå forbereder en ny utlysningsrunde for å få frem nye infrastrukturprosjekter for naturgass.Kontraktspartnere for de første avtalene er: SFE Naturgass AS, med LNG mottaks- og lageranlegg i Høyanger, Gasnor AS, med anlegg i Farsund, Naturgass Grenland AS med anlegg på Herøya og Naturgass Øst AS med anlegg i Fredrikstad.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå