BYGG

Sikre tunneler

Bilde: colourbox.com
Joachim Seehusen
12. apr. 2007 - 09:17

Allerede 8. januar ba vegdirektør Olav Søfteland alle regionene i Statens Vegvesen om å kontrollere alle tunneler der det ikke fantes dokumentasjon på sikkerheten.

I et møte med alle regiondirektørene ba Søfteland om at alle tunneler med hvelv skulle inspiseres og at det skulle utarbeides en plan for inspeksjonene videre fremover. Fristen for dette arbeidet ble satt til 31. mars i år.

Nå erklærer Olav Søfteland landets tunneler for sikre. Dette til tross for at inspeksjonene av tunneler med hvelv ikke er avsluttet. De fleste tunnelen blir ferdig inspisert i løpet av april måned, mens enkelte tunneler på Vestlandet først blir ferdig inspisert i løpet av høsten 2007.

Les mer om: