ENERGI

Sikre dammer

At sikkerheten er større enn de teoretiske beregningene, kom frem i et forskningsprosjekt støttet Norges forskningsråd og EU-prosjektet Impact.

Prosjektet fortsetter i år, ifølge prosjektleder Torgeir Johnson i EBL Kompetanse.

God stabilitet

Testene gikk ut på å finne skjærstyrken til steinfyllinger, dimensjonering av damtå og bruddforløp i steinfyllingsdammer. Bratte damskråninger har god stabilitet.

Den foreløpige konklusjonen er at de skjærstyrkeparametrene som tidligere ble benyttet, har vært for konservative. Særlig gjelder dette ved lave dammer. Der er spenningene små. Damskråningene ser ut til å ha en betydelig større skjærstyrke enn antatt.

Syv tester med seks meter høye forsøksdammer ble utført i Røssåga. Der var Statkraft SFs Røssvannet tappemagasin. Tre dammer ble ført til brudd. Dessuten ble det utført 14 laboratorietester i 2001 for å teste dimensjonering av damtå.

De foreløpige konklusjonene er at dammens steinfyllingstå ved gjennomstrømning tåler minst to-fire ganger det vannvolumet som hittil har vært dimensjonerende praksis. Dette får betydning når norske steinfyllingsdammer skal rehabiliteres i årene framover. Ved disse forsøkene ble det ikke registrert begynnende dambrudd på grunn av gjennomstrømning alene.

Det ble også kjørt et bruddforsøk på en homogen dam bygget av leire. Det var en del av EU-prosjektet Impact. Bruddforløpet var i prinsippet svært likt det som skjedde med to andre tester med stein- og grusdammer.

Ved en begynnende lekkasje bruker vannet flere timer før erosjonen når tilbake til magasinet. Men da øker bruddåpningen meget raskt, og vannvolumet når i løpet av minutter flere titalls kubikkmeter i sekundet. Bruddet utvikler seg meget raskt både i finstoffholdige materialer og rene steinfyllinger. Vannføringen i elveløpet nedstrøms dam kan bli enorm.

Rask utvikling

De foreløpige konklusjonene er at fyllingsdammer av leire, grus eller sprengstein tåler vannstander opp til og med kronenivå uten fare for brudd forårsaket av gjennomstrømning. Ved moderat overtopping av damkronen går første fase av erosjon relativt sakte. Men ved gjennombrudd mot magasinet utvikler bruddet seg raskt for alle typer løsmassedammer.

- Det er planlagt to feltforsøk til i 2003. Det skal kjøres bruddforsøk på dammer med morenekjerne og med stein som støttefylling. Norges vassdrags- og energidirektorat har utsatt å utgi ny retningslinje for fyllingsdammer inntil de endelige konklusjonene fra alle disse forsøkene foreligger, sier Torgeir Johnson.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.