Sikkerhetsprisen 2002

Skadeforebyggende forum vil dele ut sin årlige "Sikkerhetspris" på årskonferansen i Oslo 3. oktober. Søknadsfristen er 15. august. Prisen på kroner 10.000 gis for fremragende skadefore arbeid. Det synlige beviset er en statuett utarbeidet av kunstneren Stein Davidsen, og en diplom, begge påført prisvinner og årstall.

Skadeforebyggende forum håper at prisen vil stimulere interessen og innsatsen for gode tiltak innen alle områder på sikkerhetsfeltet: brann, trafikk, arbeid, hjem, skole og fritid.

Prisen kan tildeles fylker, kommuner, organisasjoner/lag, bedrifter eller enkeltpersoner som har gjort seg fortjent til det.

Prisen kan tildeles kandidater etter søknad fra vedkommende selv - eller etter anbefaling fra organisasjoner/lag, grupper av enkeltpersoner eller enkeltpersoner.

Anbefaling eller søknad, begge med dokumentasjon, fremmes til Skadeforebyggende forum PB 2473, Solli, 0202 Oslo så snart som mulig.

Les mer om: