KRAFT

- Sikkerhetskrav gir dyrere nettleie

NVE mener mangelen på kompetanse i strømnettselskaper kan skape problemer for drift og vedlikehold av linjene.
NVE mener mangelen på kompetanse i strømnettselskaper kan skape problemer for drift og vedlikehold av linjene. Bilde: PER STEINAR MIKKELSEN
Birgitte Ramm
26. juni 2008 - 15:20

NVE fattet denne uken vedtak om at Hafslund Nett og Fredrikstad Energinett må øke bemanningen og kompetansen i selskapet innen oktober.

Den samme beskjeden har også Salten Kraftsamband Nett og NTE Nett fått.

– Uhørt detaljstyring

Nettselskapene varsler at det blir strømkundene som får regningen.

Les også: Strømprisforskjeller vil holde seg

– Dette vil føre til økte kostnader for oss, noe som gir dyrere nettleie for våre kunder. Denne formen for detaljstyring fra myndighetene er uhørt, mener Eilert Henriksen.

Han er daglig leder i Fredrikstad Energinett som nå forbereder klage på NVE-vedtaket. Det samme gjør Hafslund Nett.

Kjøper kompetanse

– Dette er et sikkerhetstiltak. En god sikkerhet i strømnettet er vesentlig for samfunnet, sier saksbehandler i NVE, Asle Selfors.

Ifølge energiloven skal alle nettselskaper ha egne ansatte med nødvendig kompetanse innen drift og tilstandskontroll. Dette er ikke tilfelle i dag. Det er mangel på både ingeniører og montører.

– En del selskaper har i kuttet mange årsverk de siste årene. I stedet kjøper de tjenester, forteller Selfors.

NVE er bekymret for at det å sette bort tjenester for drift og vedlikehold av strømnettet gir for liten kontroll over systemet.

Overraskende vedtak

Hafslund ble overrasket da de mottok vedtaket. De satte ut driftssentralen i et eget selskap i desember 2007.

– Vi er uenige i vedtaket som er fattet. Vi mener vi drifter nettet på en optimal måte. Beredskapen har aldri vært bedre enn nå, sier informasjonsdirektør Karen Onsager.

Hun mener selskapets måte å organisere seg på er god og følger energiloven og konsesjonens retningslinjer.

Fungert i ti år

Fredrikstad Energinett har drevet selskapet på samme måte i ti år før de nå har fått klage fra NVE.

– Måten vi håndterer kriser ved uvær og andre problemer på linjen har fungert bra i ti år. Vi ivaretar sikkerheten på en tilfredsstillende måte, sier daglig leder Eilert Henriksen.

Mangelen på egne montører er det vesentligste ankepunktet i NVEs klage på at Fredrikstad Energinett. Henriksen mener dette ikke er et problem:

– Det gir en mer effektiv driving av nettet å kjøpe montasjetjenester. Vi får også en bedre kontroll, fordi vi har god dokumentasjon på det som gjøres.

Vil klage

Både Hafslund og Fredrikstad Energi nett mener vedtaket er feil og vil nå klage til Olje- og energidepartementet (OED).

– Vi har en frist på tre uker for å klage på vedtaket, og har nå egne advokater som jobber med saken, bekrefter Onsager.

Advokatfirmaet Thommessen er i ferd med å utforme en klage for Fredrikstad Energinett.

Dersom klagene ikke går gjennom vil de to selskapene være nødt til å omstrukturere og oppbemanne selskapene sine i stor skala.

Les mer om: