SAMFUNN

Sikkerhet viktigst

Joachim Seehusen
27. okt. 2004 - 07:30

Boston: Gallupene viser et forholdsvis jevnt løp der Kerry tar innpå Bush, som til nå ikke på noen måte er sikret gjenvalg.

Stikkordet for dette valget er og blir "homeland security". Sjokket over flyene som dundret inn i Twin Towers 11.september 2001 har lagt seg, men frykten for at det kan skje igjen er der i hele USA, og den er sterk. En besøkende får inntrykket av at USA politisk fortsattt er bortimot lammet.

USA går i år mot et gigantunderskudd på godt over 420 mrd dollar. Arbeidsledigheten stiger. De nye jobbene som blir skapt, er hovedsakelig innen lavtlønnsyrker. Stadig flere amerikanere har ikke lenger råd til helseforsikring.

Noen akademikere og enkelte avisredaksjoner har forsøkt å peke på at amerikansk økonomi later til å være i dårlig forfatning, og at det går jevnt og trutt nedover.

Det er likevel ikke blitt noe stort tema i valgkampen.

Kandidatenes syn på abort, gudstro og stamcelleforskning opptar flere, men først etter sikkerhet hjemme.

Stamcelleforskning først og fremst fordi Nancy Reagan brakte det på banen. Det finnes ingen føderale regler som regulerer dette, administrasjonen til Bush vil ikke ta i det med ildtang.

Nå er det kommet frem at Harvard University ønsker å klone menneskelige embryoer for å trekke ut stamceller for forskning. Avjgørelsen er overlatt universitetets egen etiske komité. Lovverket er fraværende.

Bush snakker av og til om teknologien for det 21.århundre og bedre utdanning. Det er mest snakk og lite penger. Kerry har lansert en plan for å gjøre USA mindre avhengig av importert olje og få frem renere energi. Han vil gi 5 mrd dollar til forskning. Det er knapt nevnt i avisene.

USA står alene for 44 prosent av all forskning som utføres i verden. Nå er landet satt under sterkt press fra både India og Kina som bygger ut sine forskningsinstitusjoner i høyt tempo. Antall utenlandsstudenter faller i USA, dermed faller også inntektene til universitetene. Industrien forsker mindre og føderale støtteordninger er redusert.

Men valgkampen har vist at disse ubehagelige tallene og faktaene verken bryr den jevne amerikaner eller de to kamphanene i særlig grad.

Les mer om: