Signal- og telekontrakt til Goodtech

Goodtech signerte i november kontakt med Skanska Sverige

Signal- og telekontrakt til Goodtech
Illustrasjonsfoto Bilde: Colourbox

Goodtech inngått i november kontrakt med Skanska Sverige AB om en totalentreprise for el-, signal- og telearbeider i forbindelse med utbyggingen til dobbeltspor mellom Stenkumla og Dunsjö, som er en del av jernbanestrekningen mellom Hallsberg og Motala.

Strekningen er i dag en enkeltsporet jernbane med omfattende godstogtransport og lav kapasitet. Gjennom utbygging til dobbeltspor økes kapasiteten og stambanene avlastes. Prosjektet omfatter 13 kilometer dobbeltsporet komplett jernbane, syv broer, cirka 9 kilometer vei samt støyskjerming. Goodtechs oppdrag omfatter blant annet nybygging og ombygging av el-, signal- og teleanlegg.

Prosjekteringen starter omgående og hele utbyggingen beregnes å være ferdigstilt i oktober 2019.

– Dette er et stort prosjekt. At det er en totalentreprise innebærer at vi er ansvarlig for både prosjektering og bygging. Da er det en stor fordel å samarbeide med en underentreprenør som Goodtech, som har kompetansen og er organisert for å ta tilsvarende helhetsansvar for «sine» el-, signal- og telearbeider, sier Mats Lindahl, distriktssjef, Skanska Sverige AB.

Les om: Ser Norge og Sverige som ett marked