SAMFERDSEL

Sier ja til å øke bomavgiftene på dager med høy luftforurensning

Ønsker femdobling av bompengene som akuttiltak.

Regjeringen åpner for å bruke økte bompenger som tiltak mot høy luftforurensing.
Regjeringen åpner for å bruke økte bompenger som tiltak mot høy luftforurensing. Bilde: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Regjeringen vil gi Oslo og andre byer lov til å sette opp bomavgiftene på dager med høy luftforurensning. 

Samferdselsdepartementet la onsdag fram forslag til lovendringer som gjør det mulig for Oslo kommune å bruke bompenger for å forsøke å begrense bilbruken.

Byrådet i hovedstaden ønsker en femdobling av bompengene som akuttiltak når målinger viser helsefarlige nivåer av nitrogendioksid.

Endrer loven

– Vi gjennomfører endringer i lovverket i tråd med føringer fra Stortinget og ønskene fra de store byene. Endringene i regelverket åpner for at bomtakstene kan differensieres basert på kjøretøyenes miljøegenskaper, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Han legger fram et forslag til endring i veiloven som også gjør det mulig å differensiere bompengene etter tid på døgnet.