NYHETER

Siemens Desigo 5 tar kontroll.

Det er 5. versjon av byggautomatiseringssystemet.

Energistyringssystem som også varsler om for høy energiforbruk.
Energistyringssystem som også varsler om for høy energiforbruk. Bilde: Siemens

Systemet viser energiøkonomisk status i det enkelte rom og for hele bygget. Ved unødvendig energibruk vil et ”grønt blad” på romenheten endre farge til rødt. Brukeren kan da velge å opprettholde energibruken eller trykke på bladet for å sette rommet tilbake i en forhåndsdefinert status.

Samtidig overvåkes og analyseres prosesser, driftstider og forbruk kontinuerlig for å identifisere potensial for energibesparelser i hele bygget. Ved avvik fra ønsket energinivå skifter det samme grønne bladet til rødt i toppsystemet.

Systemet bruker åpne kommunikasjonsprotokoller som BACnet, KNX, DALI og Enocean (tråd- og batteriløst), kombinert med Siemens Desigo Total Room Automation (TRA) for styring av varme, kjøling, ventilasjon, lys og solavskjerming.

Systemet har et bibliotek med applikasjoner som kan tilpasses det enkelte bygg. Det er også lagt til rette for bygging med grid, hvor et eller flere grid kan utgjøre et rom.

 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.