OLJE OG GASS

Shtokman forberedes på isfjell

Isfjell ved Newfoundland.
Isfjell ved Newfoundland.

Det er ennå langt fram før en endelig utbyggingsløsning for det russiske gigatfeltet ser dagens lys.

De tre samarbeidspartnerne i Shtokman Development Company (SDC) har imidlertid bestemt seg for en flytende plattformer for prosessering og kompresjon kombinert med undervannsbrønner.

Kjapp frakobling

Disse forbindes med plattformene med en enhet som kan kobles fra brønnrammene, slik at innretningene flyttes i tilfelle store isfjell kommer på kollisjonskurs.

I den mexicanske golfen brukes også slik teknologi, men der er det kraftige orkaner som er trusselen, og myndighetspålegget om å stanse produksjonen og evakuere innretningene under uværet.

Innretningene vil bli forankret via spesielle undervannskonstruksjoner.Dropper flerfasetransport

Det er SDC som skal stå for utbygging og drift av fase en i prosjektet. Det omfatter en utvinning til havs. 600 kilometer med rørledninger til Kolahalvøya i nærheten av Murmansk, en LNG-fabrikk med kapasitet på 4,5 millioner tonn årlig samt et gassrør til Volkov med kapasitet på mer enn 30 millioner Sm 3 gass daglig.

Her kobles gassledningen til Nordstream som er rørledningen gjennom Østersjøen til Greifswald i Tyskland.

I første omgang skal produksjonsraten fra feltet være 66 millioner Sm 3 gass. Etter hva Teknisk Ukeblad erfarer er gassen i reservoaret ganske tørr, slik at selve prosessanlegget til havs er relativt enkelt, selv om det er store volumer.

Slik løsningen i dag foreligger med prosessering til havs, vil det ikke være behov for flerfasetransport inn til land. Eventuelt kondensat kan lastes med bøye ute i Barentshavet.Forsinket etablering

SDC er registrert som selskap med base i Zug i Sveits. Det har tatt lengre tid å etablere SDC enn planlagt, og organisasjonen er ennå ikke kommet på plass. Leif Hvalbye i StatoilHydro mener at det er vanskelig å holde den ambisiøse tidsplanen Gazprom har lagt opp med produksjonsstart i 2013.

– StatoilHydro mener at utbyggingen må gjennomføres når prosjektet er tilstrekkelig modent, og ikke i samsvar med en fastsatt timeplan, sier han.Flere norske leverandører

På markedet fines det flere norske leverandører som kan bygge og levere bøyer som kan gjøre at innretningen kan kobles til og fra undervannsbrønner. I den mexicanske golfen gjøres dette vi inntrekkbare undervannsbøyer, som trekkes opp i skroget under normal drift.

For et felt som Shtokman er det mest sannsynlig med en løsing som går den andre veien, med en løsning hvor det kobles fra installasjoner på havbunnen.

Selve brønnrammene kan senkes ned i havbunnen slik at de er godt beskyttet mot store isfjell.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.