Shell skal investere 70 milliarder

Shell skal investere 70 milliarder
Det er ikke bare jazz i Molde denne uka, men også gass. Sentrale personer deltar på JazzGass-konferansen i byen. Fra venstre direktør Torolf Christensen, Statoil, direktør Bente Nyland, Oljedirektoratet, fylkesordfører Olav Bratland i Møre og Romsdal og områdedirektør i Norske Shell, Knut Mauseth. Bilde: Scanpix

Det opplyste områdedirektør Knut Mauseth i Norske Shell på JazzGass-konferansen i Molde tirsdag.

Ormen Lange ligger også an til å bli fremtidig gassknutepunkt for Norskehavet. Gassen fra flere felt kan bli ført sørover til Nyhamna og bli eksportert derfra til Easington. Dette vil ytterligere forsterke ringvirkningene i Nyhamna-regionen i årene som kommer.

Ringvirkninger

Luva/Linnorm-utbyggingen vil gi ringvirkninger tilsvarende 2,1 milliarder kroner, eller 500 arbeidsplasser i investeringsfasen. 210 ekstra årsverk vil komme som en følge av økt skatteinngang. Årlige økte drifts- og vedlikeholdskostnader vil tilsvare 1,2 milliarder kroner årlig eller 500 varige årsverk.

Det var Joralf Flataukan, leder av Energiregion Møre, som la fram disse tallene på konferansen. Beregningene er gjort av Møreforskning.

Mellomstort

Luva ligger 500 kilometer fra Nyhamna, tilsvarende avstanden mellom Oslo og Nyhamna. Det er et medium stort gassfelt på ca. 40–60 milliarder standard kubikkmeter (GSm3) gass, opplyste direktør Torolf Christensen i Luva feltutbygging i Statoil på konferansen.

Han sa at et gassrør til Vøring-området vil være alfa og omega for å ta ut gassen både fra Luva, Linnorm og andre felt i dette havområdet. Luva vil kunne være i produksjon fra 2020, dersom en utbygging blir vedtatt.

Oppstart av utbyggingen er foreløpig planlagt i siste kvartal 2016.

Mer gass

Direktør Thor Otto Lohne i Gassco, som har ansvaret for transporten av gassen fra norsk sokkel, sa på den samme konferansen at Tysklands beslutning om å stenge kjernekraften vil få store konsekvenser for forbruket av naturgass.

– For den norske gassvirksomheten vil dette nødvendigvis måtte medføre en vesentlig økning i etterspørselen etter naturgass, sa Lohne.

Eksporterer mer

Norsk gasseksport har doblet seg i løpet av de ti siste årene. Lohne sa at Kårstø er viktig for denne eksporten av Nordsjø-gass. Statoil har tatt modige beslutninger på Kårstø som har gitt resultater.

Tilsvarende har Shell gjort på Nyhamna for tilrettelegging av økt gasseksport fra felt i Norskehavet. Behovet for infrastruktur kartlegges nå for perioden fra 2020–2050.

Rørledning

Gasscos vurdering er at nye funn i Norskehavet gir tilstrekkelig volumgrunnlag for en ny gassinfrastruktur nordover.

En felles rørledning fra Luva via Zidane og Linnorm til Nyhamna ligger an til å bli løsningen.

Feltutbyggingen på Luva, Linnorm og Zidane vil medføre investeringer på 50–60 milliarder kroner. Gassinfrastrukturen (rør og anlegg på Nyhamna) vil være i størrelsesorden 12–16 milliarder kroner.

Les også: – Melkøya-elektrifisering er hykleri

3000 kilometer rør er lønnsomt

Les mer om: