KLIMA

SFT selger klimakvoter over nett

Klimakvoter selges i bøtter og spann til reisekåte nordmenn. Vi kjøper kvoter for å få bedre samvittighet. Men kvotemarkedet oversvømmes av kvoter som ikke hjelper for annet enn å fylle lommebøkene til noen lykkejegere. Fly kloma co2
Klimakvoter selges i bøtter og spann til reisekåte nordmenn. Vi kjøper kvoter for å få bedre samvittighet. Men kvotemarkedet oversvømmes av kvoter som ikke hjelper for annet enn å fylle lommebøkene til noen lykkejegere. Fly kloma co2 Bilde: SIMEN HÅKONSEN/TU

Statens forurensningstilsyn gjør det letter for privatpersoner og bedrifter å kjøpe klimakvoter.

SFT garantere også for at kvotepengene virkelig går til klimatiltak godkjent i forhold til Kyoto-avtalen.

Under 200 kr/tonn

En kvote tilsvarer reduksjon av ett tonn CO 2. Prisen avhenger av markedet. I dag er prisen 185,4 kroner pr. tonn.

Kvoter omsettes fritt blant annet på NordPool, der det også kjøpes og selges kraft. NordPool ble opprettet som kraftbørs i 1991 og CO 2-kvotesalg for noen få år siden.

Ikke fritt omsettelig

Klimakvotene som blir kjøpt gjennom SFT på internett blir tatt ut av det offisielle kvotemarkedet. De kan dermed ikke selges videre, opplyser SFT.

Les også: Her kan du kjøpe klimakvoter

Myndighetene skal sørge for at Norge innfrir sin Kyoto-forpliktelse gjennom utslippsreduserende tiltak her hjemme og gjennom kjøp av kvoter i utlandet.

Tillegg

Privatpersoner eller bedrifter som kjøper kvoter gjennom SFTs ordning, skal ikke ”gjøre jobben” for bedriftene eller staten. Slike private kvotekjøp vil komme i tillegg til det staten sørger for, skriver SFT på sine nettsider

”Private kvotekjøpere vil dermed bidra til at utslippene av klimagasser i verden reduseres mer enn det Norge som stat gjør.”, skriver SFT videre.Se hvilke andre som selger klimakvoter her.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.