SFT sa nei til StatoilHydro

  • nettarkiv
SFT avslår søknaden fra StatoilHydro om utslipp i en ikke tidsavgrenset oppstartsfase fra LNG-anlegget utenfor Hammerfest. SFT tidsavgrenser oppstarten til 21. august i år og setter krav for å begrense utslippene fra fakling. CO2-utslipp er regulert gjennom kvotesystemet. SFT kan ikke sette ytterligere vilkår, men vil ta spørsmålet om utredning av CO2-håndtering fra energianlegget opp med Miljøverndepartementet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå