ENERGI

SFT krever miljøsvar

1. mars 2001 - 07:01

Siden Oslo lufthavn (OSL) åpnet for vel tre år siden har flyplassen hatt gjentatte brudd på utslippstillatelsen fra SFT. Innen 6. april i år vil SFT ha svar på en rekke spørsmål for å finne ut om OSL har mulighet til å følge de miljøkravene som ligger til grunn for tillatelsen.

– Dersom erfaringene viser at det er uforenlige konflikter mellom miljøkravene og andre hensyn som trafikksikkerhet og –regularitet og god samfunnsøkonomi, kan det være grunnlag for å vurdere noen punkter i utslippstillatelsen på ny, skriver SFT-direktør Håvard Holm på deres hjemmesider.

1. februar avgjorde SFT at klagene på OSLs utslippstillatelse fra 18. oktober 2000 ikke skal tas til følge, og saken ble oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. 6. februar meldte OSL at de ikke klarer å holde den gjeldende utslippstillatelsen på alle punkter, uten å måtte stenge østre rullebane.

Henvendelsene fra OSL om problemer med å følge utslippstillatelsen har etter SFTs syn aktualisert behovet for nærmere opplysninger og dokumentasjon for muligheter og kostnader knyttet til overholdelse av miljøkravene. Innen 6. april pålegges OSL å legge fram opplysninger og dokumentasjon på følgende punkter:

* Klargjøre årsakene til at eksisterende system for oppsamling og rensing/nedbryting av avisingskjemikalier ikke fungerer som forutsatt.

* Muligheter for og kostnader ved å overholde gjeldende krav i utslippstillatelsen:

- Hvilke tiltak sikter OSL til når de i sin klage sier det må gjennomføres omfattende ombygging av infrastrukturen for hovedflyplassen dersom miljøkravene skal overholdes? Hva vil dette koste, og når vil eventuelt tiltakene kunne være gjennomført?

- Hvilke andre tiltak ser OSL eventuelt muligheter for å gjennomføre som kan bidra til å redusere risikoen for brudd på tillatelsen?

- OSL sier det vil ha store samfunnsøkonomiske konsekvenser og gi store problemer for luftfarten i Norge dersom de skal overholde kravene i utslippstillatelsen. SFT vil ha en konkretisering av disse forholdene, både på kort sikt, og på noe lengre sikt etter hvert som OSL ser mulighet for enkelte utbedringer i svakhetene som er avdekket.

* Konsekvensene for grunnvannsressursene under hovedflyplassen på Gardermoen dersom OSLs klage skulle bli tatt til følge.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.