KRAFT

SFT krever CO2-håndtering ved gasskraftverk

Mørekraft søkte i 2006 om konsesjon i for bygging og drift av et industrikraftverk på opptil 450 MW i tilknytning til Hustadmarmor AS sin virksomhet i Elnesvågen i Fræna kommune, nær ilandføringsstedet for gass fra "Ormen Lange" på Nyhamna. NVE sa nei, men aktørene har anket. SFT vil at CO2-utslippene isåfall skal renses og deponeres.
Mørekraft søkte i 2006 om konsesjon i for bygging og drift av et industrikraftverk på opptil 450 MW i tilknytning til Hustadmarmor AS sin virksomhet i Elnesvågen i Fræna kommune, nær ilandføringsstedet for gass fra "Ormen Lange" på Nyhamna. NVE sa nei, men aktørene har anket. SFT vil at CO2-utslippene isåfall skal renses og deponeres. Bilde: Mørekraft

Gasskraftverk på Elnesvågen

Gasskraftverket på Elnesvågen skal produsere elektrisk kraft på inntil 450 MW. Det årlige CO2-utslippet uten fangst og lagring vil være 1,3 millioner tonn.

CO2-utslippet er kvotepliktig i henhold til klimakvoteloven, og i tillegg kreves tillatelse etter forurensningsloven. I slike tillatelser kan det settes egne vilkår, som CO2-håndtering.

SFT vil ikke ha et nytt gasskraftverk på Elnesvågen i Møre og Romsdal uten at CO2-utslippene renses og deponeres.

- Det ville være svært uheldig å etablere en stor ny utslippskilde for CO2 i en situasjon der vi har høye mål for nasjonale utslippreduksjoner uten å ha på plass virkemidler som gir tilstrekkelige incentiver til å begrense utslippene, sier SFT-direktør Ellen Hambro i en melding.

Anke

Hun sikter til Industrikraft Møre AS' planer om et gasskraftverk på Elnesvågen i Møre og Romsdal, som skal forsyne industrivirksomheten ved Hustadmarmor AS på Elnesvågen i Fræna.

NVE har avslått konsesjonssøknaden, men Industrikraft Møre har anket avgjørelsen.

Lav kvotepris

Dersom gasskraftverket ser dagens lys, må eierne kjøpe klimakvoter for CO2-utslippene som er beregnet til 1,3 millioner tonn.

Dagens kvotepris er på langt nær høy nok til at det lønner seg å investere i CO2-rensing og deponering ved kraftverket.

- Vi anbefaler derfor at Miljøverndepartementet krever CO2-håndtering ved det planlagte gasskraftverket på Elnesvågen, sier Hambro.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.