SFT hemmeligholder ikke

SFT går nå igjennom alle svarbrevene og ber om utfyllende informasjon fra bedriftene der det er nødvendig. Dette er påkrevet for å framskaffe tilstrekkelig faktagrunnlag for å sammenstille dataene og foreta en helhetlig vurdering av hvilke bedrifter som har uønskede høye utslipp av tungmetaller. Når dette er gjort, vil vi offentliggjøre resultatene. På grunnlag av denne oversikten vil vi så vurdere hvilke bedrifter som må få krav om å redusere utslippene og hvilke som skal få konkrete utslippsgrenser for spesifikke tungmetaller.

Ingen er tjent med et offentlig forvaltningsorgan som formidler ufullstendig og kanskje feilaktig informasjon. Derfor er det uheldig at Teknisk Ukeblad skaper et bilde av SFT som en lukket etat som hemmeligholder informasjon.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå