OLJE OG GASS

SFT fraråder større blokker

Illustrasjonsfoto: Heidrun.
Illustrasjonsfoto: Heidrun. Bilde: Statoil
Mona Strande
23. jan. 2008 - 11:26

Årsaken er at de ligger i eller ved særlig sårbare områder, eller i områder hvor man har begrenset kunnskap om naturressursene.

Mangler kunnskap

Det er bare tre blokker nord i Norskehavet Statens forurensningstilsyn (SFT) vil godta, og det er fordi dette er de eneste blokkene Olje- og energidepartementet (OED) ikke foreslår å utvide inn mot kysten og mer sårbare områder.

SFT mener derfor at utlysning av blokkene bør skje i de ordinære konsesjonsrundene. Det vil også bidra til grundigere behandling i ulike instanser, mener de.

- Vi mener det må utvises spesiell varsomhet ved utlysning av blokker for olje- og gassleting i områder som er særlig sårbare og verdifulle. For de fleste av de foreslåtte blokkene har vi foreløpig ikke god nok kunnskap om naturressursene og eventuelle sårbare områder, sier SFT-direktør Ellen Hambro i en pressemelding.

Vil undersøke grundig

Det er Miljøverndepartementet som har bedt om SFTs miljøfaglige vurdering før OED beslutter om TFO utvides. Dersom det tross SFTs advarsler likevel blir snakk om en utvidelse, håper SFT at områdene undersøkes grundigere før eventuell boring.

Blokkene SFT mener kan inngå i TFO er 6506/6, 6507/1 og 4 i Vøringsbassenget II- og Nordland II-områdene.

Se kart over OEDs forslag til utvidelser her.

Les mer om: