KLIMA

– SFT burde vært tiltalt

Her mudres Oslo Havn for å rydde området for miljøfarlige masser. Massene har nå blitt deponert bak øya Malmøykalven. De ansvarlige er tiltalt for forurensning og falsk forklaring.
Her mudres Oslo Havn for å rydde området for miljøfarlige masser. Massene har nå blitt deponert bak øya Malmøykalven. De ansvarlige er tiltalt for forurensning og falsk forklaring. Bilde: Viktor Jæger
Mona Sprenger, Julie R. AndersenMona Sprenger, Julie R. Andersen
26. okt. 2009 - 11:52

Dette er saken:

  • Prosjekt Ren Oslofjord ble startet februar 2006. Målet var å rydde havnen i Oslo for miljøgifter og skape seilingsdyp i forbindelse med senketunnelen i Bjørvika. Oslo Havn er ansvarlig for prosjektet, som hittil har kostet 210,5 millioner kroner.
  • Entreprenørfirmaet Secora mudret omtrent 650 000 kubikkmeter av sjøbunnen innerst i havneområdet. De miljøgiftige massene ble deponert bak øya Malmøykalven i Oslofjorden.
  • Landdeponi på Langøyene ble vurdert, men flere uavhengige forskningsmiljøer, blant annet Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), regnet dypvannsdeponi som sikkert og kostnadseffektivt.
  • Statens Forurensningstilsyn (SFT) ga Oslo Havn tillatelse til mudring, deponering og tildekking av deponiet. Ren Oslofjord rapporterte til SFT. Prosjektet ble også kontrollert av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og NIVA.
  • Ulike miljøorganisasjoner som Folkeaksjonen mot Giftdumping, Neptun og Innbyggerinitiativet på Nesodden, har protestert mot deponeringen. De har aksjonert, arrangert underskriftskampanjer og levert en rekke anmeldelser av de ansvarlige for Ren Oslofjord, både i Oslo Havn og SFT.
  • 12. september 2007 ble det avslørt i VG at Secora dumpet giftstoffer ulovlig. Ifølge SFT-tillatelsen, skal massene "føres så langt ned mot bunnen som praktisk mulig før de slippes." I perioden mai 2006 til desember 2007 slapp Secora 33 000 kubikkmeter forurensede masser fra splittlekter, rett i overflaten på vannet over deponiet. Det tilsvarer omtrent ti prosent av alt som ble deponert.
  • Oslo Havn og Secora er derfor tiltalt for forurensning, etter en anmeldelse fra SFT. I tillegg er NGI tiltalt fordi deres kontroll ikke avslørte den ulovlige dumpingen.
  • NIVA konkluderte med at den ulovlige dumpingen i 2006 og 2007 ikke hadde forurenset fjorden. Neptun, Innbyggerinitativet og Folkeaksjonen er ikke enige i det.


2. november starter en historisk rettssak: Oslo Havn, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Secora er tiltalt for ulovlig giftdumping i Oslofjorden.

– Dette er en seier for sannheten, sier Frank-Hugo Storelv, daglig leder i miljøorganisasjonen Neptun om rettssaken.

Ifølge miljøbevegelsen er det én aktør som mangler i tiltalen: Statens Forurensningstilsyn (SFT).Utallige dokumenter

På Nesodden har Are Dammann og Elin Leer-Salvesen fått en skuffende beskjed: Anmeldelsen av Marit Kjeldby, avdelingsdirektør for tilsynsavdelingen i SFT, er henlagt. Igjen.

Dammann og Leer-Salvesen – eller "Are og Elin" som de blir kalt av resten av bevegelsen mot dypvannnsdeponiet – kommer til å klage. Igjen.

Dammann og Leer-Salvesen representerer Innbyggerinitiativet på Nesodden.

De har anmeldt Kjeldby og andre i SFT for grov tjenesteforsømmelse gjentatte ganger siden tilsynet ga Oslo Havn tillatelse til deponering av giftstoffer i Oslofjorden.

– De har penger, advokater og medierådgivere og vi jobber gratis, sier Dammann.

Engasjementet mot deponiet koster tid og blekk. I parets gamle trehus på Nesodden er det fire hyllemeter med permer om deponisaken.

Tiltalen forteller bare en liten del av historien om deponiet. Are og Elin har gått gjennom utallige andre dokumenter.- SFT burde selvfølgelig vært tiltalt, sier Are Dammann. Som representanter for Innbyggerinitiativet på Nesodden har han og Elin Leer-Salvesen kjempet mot deponering i Oslofjorden.
BURDE VÆRT TILTALT: - SFT burde selvfølgelig vært tiltalt, sier Are Dammann. Som representanter for Innbyggerinitiativet på Nesodden har han og Elin Leer-Salvesen kjempet mot deponering i Oslofjorden. Julie R. Andersen

Ulovlig deponering

Bak den lille øya Malmøykalven i Oslofjorden er det en forsenkning i sjøbunnen på omtrent 350 mål – tilsvarende 18 fotballbaner.

Oslo Havn skal nå være ryddet for miljøgifter, men de forurensede massene fra havnens bunn er flyttet hit. De ansvarlige er tiltalt for forurensning og falsk forklaring.

I mellomtiden har arbeidet fortsatt, og deponiet er nå tildekket med rene masser.

– Firmaet som har gjennomført det praktiske arbeidet, Secora, er tiltalt. Norges Geotekniske Institutt (NGI), som kontrollerer arbeidet, er tiltalt. Oslo Havn, de ansvarlige, er tiltalt. Men SFT lar alle disse fortsette med det de gjør, sier Damman.

– Men man er jo uskyldig til det motsatte er bevist?

– Både Veritas og politiet har kommet frem til at det har foregått svært mye ulovlig deponering. Vi mener også at den ordinære deponeringen har brutt SFT-tillatelsen, sier Dammann.HVA GIKK GALT?: Hos Are Dammann og Elin Leer-Salvesen er hele kontoret fylt av dokumenter om Malmøykalven.

– Et spill for galleriet

Innbyggerinitativet synes det er «helt spesielt» at også NGI, en forskningsinstitusjon som skal være nøytral, er tiltalt for å ha gitt uriktig informasjon om sin forskning på deponiet.

Miljøgifter som ble spredd under deponeringen, ble målt av Secora. Målingene ble sendt til NGI, som hadde i oppdrag fra Oslo Havn å overvåke at alt gikk riktig for seg.

I NGIs rapporter kommer det derimot ikke frem hva som er maksverdien på spredningen.

Dette har ført til at miljøorganisasjonene har mistet tiltroen til fagmiljøene – og etterlyser enda en uavhengig kontrollinstans.

Slik Innbyggerinitativet ser saken, er ingen uskyldige. Når SFT eller Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) kritiserer Oslo Havn eller NGI, kaller Dammann det «et spill for galleriet».

NGI har ikke ønsket å kommentere saken i forkant av rettssaken.Mudringen i Oslo Havn
MUDRING: Mudringen i Oslo Havn. (FOTO: Viktor Jæger) Viktor Jæger

Milliardæraksjon

22. juli 2007 tok hotellkongen Petter Stordalen seg inn på havnevesenets eiendom bak Malmøykalven for å demonstrere mot deponeringen i Oslofjorden. Det endte med anmeldelse.

Den meget profilerte milliardæren har brukt millioner på å få stoppet det han kaller giftdumping.

Sammen med sin gode venn Frank-Hugo Storelv i miljøvernorganisasjonen Neptun har han gitt ut egen valgavis.

Her advarte han mot å stemme på partiene som hadde stemt for deponiet. Ren Oslofjord mener avisen var full av faktafeil.

Katastrofe

Neptun har også gjort egne undersøkelser av vannet ved deponiet. Ifølge daglig leder Storelv har alt i Ren Oslofjord gått galt:

– Grabbingen var en katastrofe. Transporten førte til lekkasje. Det var umulig å pumpe ned slammet i den hastigheten de skulle gjøre. Rørene tettet seg kontinuerlig. Så da åpnet de bare lekteren gang på gang.

Neptun kaller prosjektet ”giftskandalen” og mener SFT var klar over den ulovlige dumpingen i lang tid før de anmeldte:

– SFT har visst at dette foregikk hele tiden. Til slutt måtte de anmelde sine gode venner. Folk har stor tillit til SFT som tilsynsorgan. Det er helt uberettiget, sier Storelv.Knut Hallan, generalsekretær i Folkeaksjonen mot Giftdumping, har aksjonert mot deponiet. Her blir han fjernet av politiet etter at han og Frank-Hugo Storelv forsøkte å stanse tildekkingen av deponiet, mai 2009.
AKSJON: Knut Hallan, generalsekretær i Folkeaksjonen mot Giftdumping, har aksjonert mot deponiet. Her blir han fjernet av politiet etter at han og Frank-Hugo Storelv forsøkte å stanse tildekkingen av deponiet, mai 2009. (FOTO: Marie Frogner) Marie Frogner

NIVA forsvarer prosjektet

Morten Schaanning, forsker i Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), påpeker at det ble gjort grundige undersøkelser i forkant, og at uregelmessigheter i gjennomføringen ikke betyr at hele prosjektet er en katastrofe:

– Hvis endeliktet på det hele blir at dypvannsdeponier aldri brukes mer, da tror jeg man har gjort miljøet en bjørnetjeneste. Uansett hva konklusjonen blir på Malmøykalven - og det har jo vært ulovlig dumping - så har vi lært mye om hva man kan si på forhånd, og hvordan ting blir på et anleggsarbeide med andre aktører, sier Schaanning.

– Jeg tror de handlet i god tro, både SFT, NIVA og NGI. De trodde virkelig at de skulle klare å føre det ned med egen tyngde, og at det skulle skje fort, sier Dammann.

– Det har gått prestisje i prosjektet, så ingen vil innrømme feil, mener derimot Elin Leer-Salvesen i Innbyggerinitiativet på Nesodden.Rettssaken bare begynnelsen

For deponimotstanderne er tiltalen og rettssaken bare begynnelsen. Innbyggerinitativet har gått gjennom tillatelsen fra SFT og notert hvilke punkter i avtalen de mener er blitt brutt.

De mener blant annet at NGI ikke har målt spredning på en nøyaktig måte, at selve deponeringen har foregått med feil metode, og at Oslo Havn ikke har hatt rutiner til å avdekke NGIs kamuflering av spredningen.

Neptun planlegger privatrettslig søksmål etter rettssaken. Storelv forventer å avsløre interessekorrupsjon, løgn, svindel og bedrag.BRA: Direktør i Klima og forurensingsdirektoratet, Ellen Hambro synes det er bra at bevisene viser at Oslo Havn KF ikke kan klandres og at prosjektlederen ble frifunnet.
– SFT har sitt på det tørre GLAD FOR HENLEGGELSE: - Jeg er glad for at politiet har henlagt anmeldelsene av SFT-ansatte, sier direktør Ellen Hambro. (FOTO: Mona Sprenger) Mona Sprenger

– SFT har sitt på det tørre

– Jeg er glad politiet har henlagt anmeldelsene av SFT-ansatte, sier direktør Ellen Hambro.

Hun føler seg helt trygg på at SFT har sitt på det tørre i denne saken.

– Marit Kjeldby og de andre som har jobbet med denne saken, har stått på utrolig. Det har vært mange møter, mail og kommentarer og de har gjort en kjempeinnsats. Selv om det har vært en belastning for SFT at SFT-ansatte har vært anmeldt i saken.Mye penger på bordet

Hambro beklager at det stilles spørsmålstegn ved SFTs integritet i denne saken.

– Vi har blitt fremstilt som det motsatte av det SFTs funksjon er i samfunnet. Vår funksjon er å beskytte miljøet. Vi skal strekke oss etter en forurensningsfri fremtid. Vi har blitt oppfattet som at vi har det motsatte målet. Det er jeg lei meg for, sier direktøren.

– Vi er vant til at miljøvernorganisasjoner synes vi er for lite strenge og at industrien samtidig synes vi er for strenge. Men denne saken har brakt på banen nye interessegrupper med sterke og tydelige meninger. Det har vært mye penger på bordet, sier Hambro, som viser til at Petter Stordalen under lokalvalgkampen for to år siden fikk laget sin egen avis.

– Kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese har også vært inne i bildet. Det har vi ikke opplevd før, selv om det selvsagt er fint at også rike mennesker engasjerer seg i miljøspørsmål.Bruker anmeldelser aktivt

– Miljøbevegelsens har reagert på at det var spesifikt SFTs anmeldelse av Oslo Havn som førte til at det ble tatt ut tiltale. Har du noen kommentar til det?

– Vi har ikke mulighet til å straffe folk, men i forhold til mange andre tilsynsmyndigheter bruker vi politianmeldelser ganske aktivt. Vi ser stort sett at våre anmeldelser blir fulgt. Vi gjør en grundig arbeid med våre anmeldelser. Det tar tid.

– Ville dere gått til anmeldelse hvis det ikke hadde vært et betydelig press fra miljøorganisasjonene?

– Det kan jeg nesten ikke svare på. Da må jeg først rekapitulere hendelsen, sier direktøren mer nølende før hun fortsetter:

– Det ligger også i tiltalen at NGI og Oslo Havn har avgitt falsk forklaring og ført oss bak lyset. Vi har ikke anmeldt NGI, sier direktøren, som medgir at det er veldig spesielt at NGI er tiltalt.

– Men falsk forklaring til offentlig myndighet er en alvorlig tiltale. Rettsaken blir viktig.Secora dumpet forurensede masser rett i havoverflaten fra en splittlekter. Det er et brudd på SFTs tillatelse. Nå er de dømt til å betale for miljøforurensingen.
BRUDD PÅ TILLATELSE: Secora dumpet forurensede masser rett i havoverflaten fra splittlekter. Det er et brudd på SFTs tillatelse. (FOTO: Viktor Jæger) Viktor Jæger

Miljøproblemet redusert

SFT er opptatt av å få fram at det er mye som har gått etter boken.

– Store mengder miljøgifter er tatt ut av sirkulasjon. Miljøproblemet i Oslofjorden er blitt vesentlig redusert. Det budskapet har druknet litt i motstanden mot saken, sier Hambro, som viser til at kun 10 prosent av totalmengden er sluppet ut uten nedføringsrør.Overvåkning

– Føler SFT seg trygg på at dypvannsdeponering er en sikker metode med tanke på spredning?

– Både SFT og Oslo Havn har overvåket. Det har vært mer overvåking i deponisaken enn i noen annen sak. Vår vurdering er at overvåkingsprogrammet har vist at spredningen har ligget innenfor det som lå i tillatelsen.

– Flere steder i landet skal det gjennomføres lignende opprydninger? Hva har SFT lært av denne saken?

– Erfaringene fra Oslo havn er helt klart viktige, både de positive og de mer vanskelige erfaringene. På hvert sted må det vurderes konkret, det må lages plan og tiltakshaver må søke oss om tillatelse. Det er mye bra arbeid på gang.

Ingen behagelig situasjon

NGI stiller seg på sin side uforstående til tiltalen.

– Vi forstår ikke hvordan dette henger sammen. Det som er avdekket er at entreprenøren har innrømmen å ha sluppet noe utenfor. Det må entreprenøren nesten svare for, sier NGIs prosjektleder Audun Hauge.

– Burde NGI ha avdekket dette?

– Jeg ønsker ikke å drive noe forhåndsprosedering. Vår primære oppgave har vært å se til at massen ikke har blitt spredt, og det har ikke skjedd, sier prosjektlederen, som viser til en sluttrapport som NGI nettopp har levert til Oslo Havn.

Ingen forurensing

Den bekrefter at tiltaket for opprydding av bunnsedimentene i Oslo havn og deponering ved Malmøykalven har vært meget vellykket og i henhold til intensjonene.

– Nedføring av mudrede masser har ikke ført til en forurensing av miljøet. Vi har brukt et svært omfattende måleprogram, hvor både NIVA og Universitetet i Oslo har bidratt.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at nedføringen av mudrede masser ikke har medført spredning som går utover det som er forutsatt i SFTs tillatelse, og miljøbudsjettet for deponiet har blitt overholdt.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.