SAMFUNNPOLITIKK

Setter prislapp på miljøløsningene

Verden blir ikke noe grønnere av at vi kjøper flere klimakvoter. Vi kjøper oss til bedre samvittighet, kanskje? Fly klima
Verden blir ikke noe grønnere av at vi kjøper flere klimakvoter. Vi kjøper oss til bedre samvittighet, kanskje? Fly klima Bilde: Simen Håkonsen

Å løse noen av verdens største miljøfloker kommer ikke til å koste skjorta.

Noen av verdens viktigste miljøutfordringer kan løses ved en kostnad av kun en prosent av verdens brutto nasjonalprodukt (BNP) de neste 20 årene.

Det kommer frem i den ferske rapporten «Environmental Outlook» fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), som lanseres i dag.

En prosent kutter mye

Ved å bruke en prosent av globalt brutto nasjonalprodukt frem mot 2030, vil vi kunne kutte utslipp av viktige klimagasser som NO x med rundt en tredjedel.

Samtidig mener OECD at veksten i CO 2-utslipp vil vokse med 13 prosent, snarere enn 37 prosent som er tilfelle frem mot 2030 hvis ingenting gjøres. Dette vil gi en økonomisk vekst globalt på 97 prosent de neste 20 årene, mot 99 prosent hvis intet gjøres.

Flere må med

For å oppnå mer ambisiøse klimamål må alle land bidra mer, påpeker OECD.

Organisasjonen viser til at større reduksjon i CO 2-utslipp kan komme til å koste så mye som 2,5 prosent av global BNP frem mot 2050.

Irreversible forandringerMen de ser at det er en åpning for å introdusere en mer ambisiøs klimapolitikk som kan bidra til å takle miljøproblemene.

OECD viser til at hvis ingenting gjøres vil vi i løpet av få tiår få irreversible forandringer på miljøet, som igjen vil kunne få følger for fortsatt økonomisk vekst.

Storm og flom

Globale utslipp av klimagasser vil komme til å øke med 37 prosent frem til 2030 og 52 prosent til 2050. Det vil gi flere hetebølger, tørke, storm og flom og føre til alvorlig skade på infrastruktur og avlinger.

Et stort antall av dagens kjente dyre- og plantearter vil bli utryddet, i stor grad på grunn av mer areal til infrastruktur og jordbruksland.

Økende matproduksjon for å mette en stadig voksende befolkning og større biobrenselproduksjon, vil føre til at verdens jordbruksareal legger på seg med ti prosent. Samtidig advarer OECD mot dårligere vannsikkerhet og flere helseplager relatert til luftforurensning hvis ingenting gjøres.

Myndigheter og næringsliv

Myndighetene har et ansvar for å skape incentiver for at næringsliv og forbrukere foretar valg som kan bidra til å forebygge fremtidige miljøproblemer.

- Investeringer som gjøres i dag er avgjørende for fremtidens miljø. Blant annet er energiinfrastruktur som bygges i dag avgjørende for flere tiårs utslipp av klimagasser, heter det i rapporten som lanseres i dag.

Innovasjon

Næringslivet har en sentral rolle i å drive frem øko-innovasjon, skriver organisasjonen i rapporten. Men samtidig har myndighetene et viktig ansvar i å sørge for et riktig rammeverk.

Miljøkostnader må prises inn i økonomiske aktiviteter, gjennom grønne skatter og kvotehandel, mens det offentlige må støtte opp under miljøvennlig forskning og utvikling.

OECD har tro på at mye kan oppnås med en liberalisering av handel og investeringer og mer effektiv allokering av ressurser globalt. Riktignok hvis fornuftig miljøpolitikk og institusjonelt rammeverk er på plass.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.