KLIMA

Setter inn fiskefartøy mot oljesøl

NY JOBB: Fiskebåter med litt ekstra utstyr kan brukes i beredskapen mot oljesøl.
NY JOBB: Fiskebåter med litt ekstra utstyr kan brukes i beredskapen mot oljesøl. Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
3. sep. 2010 - 13:34

Oljeindustrien og Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO), har argumentert for det lenge.

Myndighetene strittet tidligere imot da de ikke ville ha potensielt helseskadelige stoffer om bord der menneskemat, det vil si fisk, skal behandles og foredles.

Regjeringen har snudd for å øke beredskapen, og nå har Sjøfartsdirektoratet sendt et forslag ut på høring.

– Vi ser at det er et samfunnsmessig behov for å ha flere fartøy tilgjengelig i oljevernberedskapen. Gjennom et samarbeid med oljenæringen, fiskarlag, Kystverket og andre berørte instanser har Sjøfartsdirektoratet nå gjort ferdig et forslag til forskrift som vi tror vil åpne for at flere fartøy kan brukes i denne beredskapen, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

BALLETT? Amerikanske fiskebåter øver seg på oljeoppsamling  utenfor Alabama mens de venter på oljen.
VIKTIGE: Amerikanske fiskebåter ble brukt til å legge ut lenser og samle opp olje nær land etter Deepwater Horizon-ulykken. BP

Ombygging

Fiskefartøy som melder seg, må gjøre enkelte tekniske oppgraderinger og oppfylle noen tilleggskrav. Kostnadene forbundet med oppgradering vil ikke være vesentlige, hevder regjeringen i en pressemelding.

– Hensikten er å styrke beredskapen og gi større fleksibilitet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Farvel Fredriksen – god dag fisker

Selv om ikke alle redere er så fornøyde med Giske for tida, mener ministeren at andre kan øyne muligheter.

– I tillegg til å gi fleksibilitet for operatørene på sokkelen, åpner dette forslaget for et nytt og spennende marked for rederier. Jeg er også tilfreds med at sikkerhet og miljø er godt ivaretatt, sier Giske.

HOVEDPULSÅREN: 55 000 innbyggere i Lofoten og Vesterålen er avhengige av Lofotringen. - Det er et stort samfunnsansvar for et lite selskap, sier adm. direktør i Trollfjord Kraft, Jacob N. Jacobsen.
POLITIKK: Regjeringens tillatelese til å bruke fiskebåter i oljevernaksjoner kan blidgjøre skeptiske fiskere i Lofoten og Vesterålen. Leif Hamnes

Unik kystkjennskap

Fiskeriministeren er overbevist om at fiskeskipperne vil tilføre mye kunnskap i beredskapen.

– Fiskere har høy kompetanse i sjømannskap, er lokalkjente i sitt nærområde og kan således være en viktig ressurs under oljevernaksjoner, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Hun understreker at det er viktig at vi får et regelverk som ivaretar sikkerheten til fartøy som deltar i slike operasjoner.

Fiskeri- og kystdepartementet har det overordnede ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensing.

Goliat døråpner

Oljeministeren vil også ha et ord med i laget.

– I behandlingen av utbyggingen av Goliat-feltet var et viktig element i beredskapen at oljeselskapene skulle samarbeide med lokale fiskefartøy. Det var viktig at vi fikk lagt til rette for denne type samarbeid mellom lokale aktører og selskapene for en best mulig beredskap, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i den samme pressemeldingen.

Under oppryddingen etter BP-ulykken i Mexicogolfen, ble fiskefartøyer tidlig satt inn i arbeidet med å legge ut lenser. Fiskernes innsats blir sett på som uvurderlig i førstelinjeberedskapen. Mange små aktører kan dekke over et langt større område enn få, store innsatsfartøy.

FISK ELLER OLJE: Fiskebåtene i Lofoten og Vesterålen er klare til fangst. Men er det olje eller fisk? Scanpix

Hardt arbeid

Det ligger et stort arbeid bak utviklingen av de nye reglene. Operatørselskaper, NOFO, Norges Fiskarlag og offentlige myndigheter har samarbeidet og analysert utfordringene bruk av fiskebåter kan innebære.

Det åpnes også for at andre typer båter som for eksempel slepebåter, oppdretts- og redningsfartøy kan brukes i oljevernberedskapen. Planen er at ordningen trer i kraft fra nyttår.

– Det å bygge opp en beredskapspool av fartøy som kan bistå i oljevernberedskapen vil medføre fordeler for det offentlige i form av tilgjengelighet på fartøy. Dette vil kunne gi en raskere og mer effektiv opprydding. Derfor har også det omfattende samarbeidet med berørte parter vært viktig i utarbeidelsen av forskriften, sier Lars Alvestad, underdirektør i avdeling for fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet.

Les mer om: