NATURVITENSKAP

Sensasjonelle sensorer

HÅPEFULL: Ledelsen i Oxford RF Sensors er sammen med ledelsen i Oxford Nanolabs, håpefull med hensyn til markedsmulighetene for sitt nye kontaktfrie analyseapparat. Resultatene kan studeres på skjermen rett etter at prøvene er utført.
HÅPEFULL: Ledelsen i Oxford RF Sensors er sammen med ledelsen i Oxford Nanolabs, håpefull med hensyn til markedsmulighetene for sitt nye kontaktfrie analyseapparat. Resultatene kan studeres på skjermen rett etter at prøvene er utført. Bilde: LPS
Stein Bekkevold
26. okt. 2005 - 11:53

For 20 år siden fastslo en studie fra Battelle Institute at en av de aller viktigste faktorene for fremtidens industri og teknologi, var sensorutviklingen.

Uten nye følere, som kan registrere og analysere på et helt annet nivå enn den tidens apparater kunne, ville utviklingen gå langsommere, anså Battelle.

Hadde rett

Studien viser seg å være svært korrekt.

På nesten alle områder - fra bil- og flysikkerhet til styringen av kompliserte industriprosesser – har sonder og følere med hittil uhørt ”intelligens” forbedret prosessene.

Mindre og mindre

Utviklingen fortsetter: Det femtiende selskapet - kalt Oxford Nanolabs - som er sprunget ut fra forskningen ved universitetet i Oxford, melder at de har utviklet en sensor som kan identifisere enkeltmolekyler.

Oppdagelsen antas å få enorm betydning i diagnose- og analysevirksomhet.

Det 51. selskapet heter Oxford RF Sensors og har laget en enhet som berøringsfritt kan analysere og identifisere en rekke materialer.

Terror-avsløring

Nanolabs’ sensor ble opprinnelig utviklet av professor Hagan Bayley for å identifisere enkeltmarkører til bruk ved behandling av hjertesykdommer, men kan også brukes i terrorbekjempelse.

Sensoren registrerer nemlig ett eneste molekyl av et sprengstoff.

Den kan med letthet også identifisere for eksempel forurensning i drikkevann lenge før kritisk grense nås, eller via blodprøve avsløre kommende sykdommer lenge før konvensjonell analyse klarer det.Teknikken i prof. Bayleys oppfinnelse baseres på ett eneste hult molekyl av et egnet protein. Dette plasseres i et nanotykt membran.

Når prøven strykes over membranet fester et prøvemolekyl seg i hullet og et fall i spenningen avslører hva det er snakk om. Etter kalibrering – der du bl.a. kan modifisere proteinet i hullet - kan instrumentet brukes feltmessig.

Uten kontakt

Oxford RF Sensors har på basis av dr. John Greggs oppfinnelse angående nanoskala magnetiske systems følsomhet for fremmede molekyler, utviklet et apparat som kontaktfritt analyserer egenskapene til plaster, metaller, væsker og gasser. Dette skjer med en hittil ukjent presisjon og hastighet.I begge tilfeller er det UK-selskapet Isis Innovation som hjelper nystartede spinoff-selskap i Oxford med oppstart og markedsføring.

Les mer om: