Senior på nett

Bak nyvinningen står Senter for seniorplanlegging (SSP).

Nettsidene inneholder også eksempler til inspirasjon fra bedrifter som har god erfaring med seniorpolitikk. Webportalen har videre aktuell forskning innen fagfeltet, en verktøykasse for metoder og arbeidsmåter som kan brukes i seniorpolitisk arbeid og aktuelle pekere.

Les mer om: