IKT

Sene tele-tall

På et møte i februar i år, hvor hele telekombransjen var invitert til å delta, var man skjønt enige om at tallene bør publiseres raskere. Det betyr også raskere rapportering fra bransjen. Men det har man ikke lykkes med.

– Flere rapporter har kommet svært sent. De foreliggende tallene er basert på data fra 23 av aktørene som var registrert i Norge pr 31. desember 1999, sier seniorrådgiver Jan-Petter Sæther i Post- og teletilsynet.

Rapporten er spekket med tall. Der kan du blant annet lese at SMS-meldinger sto for nær 10% av mobilomsetningen i 1999, at forholdsvis ukjente Facilicom International AS sto for 5,8% av utenlandstrafikken og at trafikk med fast forvalg økte fra 2% i 1998 til 8% i 1999.

Les mer om: