PRODUKTNYHETER

Selvrensende bånd

Magnetpolene sitter på magnetens underside, og de magnetiske feltlinjene går derved fra pol til pol under magneten. – På den måten oppnås størst mulig dybde på magnetfeltet og minst mulig uønsket strøfelt rundt magneten, opplyser Odd E. Østensen i Industrielementer AS, Son. Magnetene har et feltkraft som overgår ferritmagnetens og har en dybdevirkning som nærmer seg elektromagnetens.

En ulempe er det at magnetmaterialet er kostbart; større separasjons magneter blir fort altfor dyre. Men permanentmagnetsystem benyttes i dag både i overbånds-, blokk-, fang- og trommel-magneter opp til visse størrelser spesielt egnet til mobile anlegg der vekt er en viktig faktor. (kd)

Les mer om: