Selvforsynte kontrollanordninger

Selvforsynte kontrollanordninger

Kontrollanordningene i Steute Ex RF BF 80-serien, som har blitt konstruert for bruk på eksplosjonsfarlige områder, er nå også trådløse og selvforsynte, opplyser produsenten. For å montere disse kontroll- og kommandoanordningene må avlukket rett og slett festes til veggen eller maskinen. Ingen strøm- eller signalanordninger trenges fordi signaler overføres via radio. Bryteranordningen genererer den påkrevde energien selv. Eller mer nøyaktig: brukeren skaper energien helt på egen hånd når han utløser bryteren. En elektrodynamisk miniatyrenergitransformator montert på brytertappen overfører kinetisk energi til elektrisk energi, og et signal sendes til mottakerenheten. Denne trådløse teknologien har lenge vært utprøvd og testet i både industrimaskiner og bygningsautomasjon og har nå begynt å gjøre seg bemerket på området eksplosjonsbeskyttelse. steutes energiinnhøstingsteknologi har blitt godkjent av riktige myndigheter - med det resultat at kommandoanordningene i Ex RF BF 80-serie er sertifisert til bruk i gass-Ex-soner 1 og 2, så vel som støv-Ex-soner 21 og 22, i henhold til ATEX-retningslinjene. Plastinnfatningen til de nye kommandoanordningene skal være svært robust. Varianter for én, to og tre kontrollelementer er tilgjengelig der brukere kan velge i et stort spekter av knapper, soppknapper, velger- og nøkkelbrytere. Den trådløse protokollen garanter en høy grad av overføringssikkerhet på opp til 30 m (innendørs) eller 200 m (flere). Flere trådløse Ex-systemer kan drives innenfor ett overføringsområde; den nøyaktige tilskrivningen av kommandoanordninger til mottakerenheter utføres med et par enkle trinn under innlæringsprosessen. Bryterinnlegget med sin elektrodynamiske energigenerator har blitt spesielt utviklet for røff industriell bruk og har en mekanisk levetid på over én million brytersykluser. På SPS/IPC/DRIVES-utstillingen vil steute også presentere andre selvforsynte bryteranordninger. Serie med Ex-bryterutstyr har også blitt utvidet - til f.eks. å omfatte en ny serie med posisjonsbrytere for universalbruk.

Les mer om: