Selvforsvar mot ID-tyveri

Selvforsvar mot ID-tyveri
Test: Den nye nettjenesten tester dine evner til å beskytte deg mot tyveri av personopplysninger.

Sikkerhetsklyngen Security Valley på Gjøvik står bak ID-tyveriprosjektet, som har munnet ut i nettsiden idtyveri.info.

Her finner du informasjon om hvordan du kan forebygge, oppdage og bekjempe ID-tyveri.

Selvtest

Det kommer også en selvtest for å se hvordan folk er i stand til å beskytte seg mot at uvedkommende stjeler og misbruker personopplysniger.

Sårbare

– Målet med testen er å gjøre folk bevisste på hvilke situasjoner de kan være spesielt sårbare for denne typen kriminalitet, heter det i en pressemelding fra Datatilsynet, som har finansiert deler av prosjektet.

ID-tyveri er et økende problem i Norge. Det finnes ingen samlet statistikk over hvor mange som utsettes for dette, men det koster samfunnet flere millioner hvert år.

Falske mobiler

Blant annet har Telenor hatt 1361 saker hvor det har blitt opprettet mobilabonnement i andres navn i løpet av 2008.

Dette har anslagsvis kostet dem 8,2 millioner kroner, ifølge en pressemelding om ID-tyveriprosjektet.Ministeråpning

Og DnB Nor rapporterer at de i første tertial av 2009 har hatt et reelt tap på 3,5 millioner kroner fra falske forsikringer og misbruk av kort.

Justisminister Knut Storberget står for lanseringen av nettstedet onsdag i neste uke.

Les mer om: