MILJØ

Selvbærende forskrift

Statens forurensningstilsyn (SFT) har utviklet en avløpsforskrift.

Den omfatter kommunalt avløpsvann, avløpsvann fra boliger, hytter, campingplasser og tilsvarende. Den skal også ivareta avløpsvann fra blant annet bensinstasjoner, tannklinikker og fotovirksomhet.

I tillegg vurderes påslipp av avløpsvann fra virksomheter inn på kommunalt nett og dumping av avløpsslam.

Denne forskriften skal tilpasses EUs avløpsdirektiv. På sikt vil også EUs rammedirektiv for vann kreve tiltak på avløpssektoren. Men dette direktivet er ikke konkret nok i dag til at det kan legges til grunn for utformingen av avløpsforskriften.

Mer rensing

Kravene i EUs avløpsdirektiv vil medføre økt avløpsrensing for en rekke byer og tettbebyggelse i Norge. Det setter krav til oppsamling, rensing og utslipp av avløpsvann fra disse områdene.

Poenget med direktivet er å motvirke forurensning av naturen. Det skal skje ved at tillatelser blir erstattet med såkalte selvbærende krav for flere hundre store og små avløpsanlegg.

Noen bransjer har hatt egne forskrifter. Nå blir det fastsatt nye krav ved påslipp til kommunalt nett. Kommunen kan fastsette ytterligere rensekrav både for disse bransjene og for andre virksomheter med påslipp på det kommunale nettet.

Høringsfristen gikk ut en stund før jul. På bakgrunn av høringsuttalelsene utarbeider SFT det endelige forslaget. Vedtar Miljøverndepartementer forskriften denne våren, kan den tre i kraft 1. juli 2004.

Renere hav

EUs avløpsdirektiv vil etter hvert gi betydelige utslippsreduksjoner fra en rekke land i Europa. Det vil også komme Norge til gode.

Utslipp fra mange EU-land følger havstrømmene opp til kystområdene rundt Norge.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.