Selskapet mistet viktig patent etter at patentbyrået glemte å betale regning. Nå venter nok en runde i retten

Kjemper mot staten for å få patentet tilbake.

Selskapet mistet viktig patent etter at patentbyrået glemte å betale regning. Nå venter nok en runde i retten
Patentet gjelder denne komposittstangen som er kjernen i C6 Technologies viktigste produkt. Foto: C6 Technologies

Selskapet C6 Technologies har utviklet en ny måte å arbeide i oljebrønner på som kalles ComTrac. Kort fortalt bruker de karbonfiber for å lage verktøy som kan brukes i noen av verdens dypeste og lengste horisontale oljebrønner. Men en tabbe hos patentbyrået deres gjorde at de mistet beskyttelsen av helt sentrale deler av teknologien.