KRAFT

Selger vannkraft til Østerrike

OPPGRADERES: Turbindeler til Brokke kraftverk. Turbinen rehabiliteres og oppgraders med nytt løpehjul
OPPGRADERES: Turbindeler til Brokke kraftverk. Turbinen rehabiliteres og oppgraders med nytt løpehjul
Knut StrømKnut StrømKnut Strøm
6. okt. 2006 - 07:20

JEVNAKER: Opprinnelig var det Siemens som kjøpte Va Tech Hydro, men EU syntes tyskerne ble for dominerende på vannkraftområdet og forlangte salg.

– Salget var en lang prosess med mange interessenter. Så langt er den største endringen at vi har fått et nytt flagg på bordet med ny logo, sier adm. direktør Erik Pike i Va Tech Hydro AS.

Han utelukker ikke at en navneforandring ligger i kortene, men trolig ikke de to første årene.

Andritz er et stort internasjonalt selskap mest kjent som en leverandør til papirindustrien, men de har også leveranser innen vannkraft.Ingen revolusjon

Andritz hadde i utgangspunktet ca. 6000 ansatte, men kjøpet har medført 3000 nye medarbeidere og en totalomsetning på rundt 20 milliarder kroner.

– Med sammenslåingen vil vannkraftaktivitetene til Andritz inngå i datterselskapet Va Tech Hydro. Andritz er et godt drevet selskap, og vi venter ikke noen revolusjon sier Pike.

– Det er viktig for oss at de satser på å ha en produksjon i Europa. Det tror vi også er viktig for våre norske kunder som er blant de mest kyndige og krevende kunder i hele verden, hevder leder for teknisk avdeling Pål Teppan. Han sitter også i et utvalg som har påvirkning på FoU-satsingen innen vannkraft.

Begge to legger stor vekt på å ha eget verksted.

– Kundene setter pris på at komponenter ikke behøver å sendes langt av gårde, sier Teppan. I verkstedet på Jevnaker er det full aktivitet. Hele 95 prosent av omsetningen er innenfor vannkraft, mens den resterende delen er industrileveranser.Statkraft-avtale

Statkraft og BKK har inngått avtaler og opsjoner med Va Tech Hydro om oppgraderinger av totalt 14 franscisturbiner. Avtalen går fram til 2012 og er spesiell siden Statkraft har satt som krav at modellprøver for det ene anlegget skal foregå ved Vannkraftlaboratoriet ved NTNU.

– Når vi først har bestilt nye løpehjul, har modellen blitt hos produsenten. Nå blir den vår eiendom og kan brukes til forskning og undervisning, sier Kjell-Tore Fjærvold i Statkraft. Han tror det er viktig for å beholde vannkraftkompetansen.

– Det sveitsiske forskningsmiljøet til Va Tech Hydro må også samarbeide med det norske forskningsmiljøet. Dermed får vi overføring av teknologi mellom de forskjellige landene, sier Fjærvold. En annen fordel med avtalen er at hvis det skulle skje noe uforutsett på ett anlegg, så kan de bytte om på rekkefølgen av hvilke anlegg som skal få nye løpehjul.Utvider

Verkstedet på Bergermoen ved Jevnaker skal nå utvides med nye 5000 kvadratmeter for å få plass til nytt freseverk. På ingeniørsiden er det også økninger i staben. I løpet av de siste fire årene har de utvidet med 28 nye kontorer og ansatt nærmere 20 nye prosjektledere, ingeniører og annet teknisk personell.

– Vi er flinke til å ta inn lærlinger og har til stadighet seks til åtte lærlinger. Mange av dem har gjort karriere hos oss, og noen har etter hvert endt opp som ingeniører, sier Pike. Han er ganske sikker på at de har bransjens laveste gjennomsnittsalder. I dag har de 122 ansatte.

Et nytt område for bedriften er kontrollanlegg. – Vi har nå sju ansatte på dette feltet og vi rekrutterer stadig flere, sier Teppan. Spesielt innen kontrollanlegg for kraftverk på inntil 15 MW har de hatt mange leveranser.

Småkraftverk er også et viktig område. – Vi bruker standardiserte løsninger, men det er likevel en viss form for «skreddersøm», sier Pike. I løpet av de fire siste årene har de levert opp mot 20 anlegg til småkraftverk. De har også en rammeavtale med Småkraft på å levere pelton- og francisturbiner som er større enn 5 MW.

Siste nye ordre er levering av en komplett elektromekanisk pakke til Kjøsnesfjorden kraftverk i Jølster i Sogn og Fjordane. Her skal de levere et anlegg på 84 MW med både turbin, generator, rør og kontrollanlegg.

Les mer om: