ENERGI

Selger nettanlegg

Gjennom avtalen oppnår selskapene et mer ryddig grensesnitt mellom produksjon og transport av kraft samt en mer logisk grenseoppgang. For begge selskaper er dette en kommersielt akseptabel avtale, heter det i en pressemelding.

Statnett blir nå eier av flere viktige knutepunkter i sentralnettet. – Kjøpet av Statkrafts anlegg vil være enda ett skritt i retning av en forenkling og effektivisering av driften av det landsomfattende sentralnettet, uttaler konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

Gjennom kjøpet av anleggene øker Statnett sin eierandel i sentralnettet fra 84 til 86,5 prosent. De resterende 13,5 prosent er fordelt mellom 25 ulike selskaper. Statnetts mål er å eie hele sentralnettet.

Både hensynet til sikkerhet og forholdet til de ansatte er godt ivaretatt. I første omgang er det inngått en treårig driftsavtale med Statkraft. Etter at denne utløper, vil de som arbeider med drift og vedlikehold av anleggene enten få tilbud om stillinger i Statnett, eller det vil bli inngått en ny driftsavtale.

Statkraft vil gjennom salget få en sterkere konsentrasjon om det som er foretakets kjernevirksomhet – produksjon og omsetning av kraft. Statkraft er landets største kraftprodusent med en årlig produksjon på 34,3 TWh. Inkludert Statkrafts alliansepartnere har hele alliansen en kraftproduksjon på 55 TWh, som er 46 prosent av landets kraftproduksjon.

– Med denne oppryddingen regner vi med at Statnett tar et initiativ overfor andre regional- og distribusjonsnetteiere for å få et mer logisk grensesnitt i vårt nettsystem, sier konserndirektør Finn Quale i Statkraft. (kas)

Les mer om: