IKT

Seksdoblet båndbredde

Kapasiteten i trådløs kommunikasjon kan mangedobles ved å utnytte egenskapene i radiosignaler, skriver det amerikanske naturvitenskapelige magasinet Nature. Radiobølger er vibrerende elektriske og magnetiske felter. De er orientert loddrett i forhold til hverandre og til signalets retning.

Retningen på det elektriske feltet bestemmer signalets polarisasjonstilstand. Et signal som går rett mellom sender og mottaker har to mulige polarisasjonstilstander. Ved å bruke begge kan kapasiteten derfor dobles.

Michael Andrews og kolleger ved Lucent Technologies øker den ytterligere ved å utnytte spredningen av radiobølger i urbane omgivelser. Signalene spres av bygninger og annet, og ankommer mottakeren fra alle mulige retninger.

Forskerne har vist at et sett av tre innbyrdes loddrette antenner hver kan sende separate signaler på samme frekvens. De plukkes opp og gjenkjennes av en tilsvarende antennetrio. Slik kan seks ulike signaler sendes på samme frekvens, noe som er seks ganger mer enn vanlig praksis med ett upolarisert signal.

I en demonstrasjon sendte forskerne et kodet bilde av et fargemaleri av den spanske artisten Joan Miró. Signalene ble sendt 25 meter rundt hjørnet i en kafeteria.

Les mer om: