Seier mot Tc-99

  • Miljø

Miljøvernminister Børge Brende oppfatter utsagnet som en klar forpliktelse fra britene om at de vil stoppe utslippene av Tecnethium-99 nå.

Men britene tok et forbehold: Renseteknologien må fungere i praksis.

Brende liker forbeholdet dårlig. Men han antar at britene nå er rimelig sikre på at de vil klare dette. Han regner med at britene er klar over at det er helt uakseptabelt å sette i gang på nytt med utslipp fra Sellafield.

Brende presierer i en pressmelding at det er svært viktig at utsagnet om å stanse utslippene av Technetium-99 ikke lenger bare står i et brev til norske myndigheter. Det er en klar, politisk forpliktelse knyttet til en bindende miljøkonvensjon som OSPAR.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå