Segmentkatalog

Dette er et utvalg fra selskapets hovedkatalog, Tess Håndbok 2001.

Selskapet har utgitt en tilsvarende katalog med utvalgte produkter for smelteverk, entreprenører, havbruk, landbruk, auto, skip, og skogbruk. (kd)