NYHETER_BYGG

Se rør i bakken uten graving

Undergrunns rørledninger, høyspent- og telekabelrør og andre nedgravde problemkilder er økonomisk og sikkerhetsmessig utfordrende. Et nytt system gjør det mulig å se ned i undergrunnen.

Nå kan entreprenører unngå skader på nedgravde system ved å kikke ned i undergrunnen.

Et forskerlag ved University of Nottingham har utviklet et prototypsystem som legger et sanntids omgivelsesbilde sammen med et databilde av det som ligger nedgravd.

Databildet baseres på nøyaktige kart, i seg selv en ganske stor utfordring for mange etater: Doktor Gethin Roberts ved universitetets Institute of Engineering Studies and Space Geodesy, sier at den eldre løsningen går ut på å sende ut et lag med spader og et diskutabelt kart, og så håpe på det beste.

Åtte millioner

I forskerlaget - som ble delfinansiert med åtte millioner kroner av det britiske departementet for industri og handel - inngikk eksperter fra universitetets kjemisk/tekniske institutt, fra bergverksteknisk og fra oppmåling/geodesi.

Selskap som deltok var bl.a. Leica Geosystems, Geotec Surveys og Mineral Industry Computing Ltd.. Teknikken som systemet baseres på, kalles AR for Augmented Reality. Oversatt blir dette nærmest forstørret/utvidet virkelighet, et begrep som illustrerer at denne visualiseringsteknikken går et skritt videre fra VR (virtual reality).

Atten måneder

Etter atten måneders utvikling, er det laget en fungerende prototyp. Nå forsøker gruppen å vekke interesse for systemet hos store engelske investorer og entreprenører. Studier har ifølge forskningsgruppens leder professor Bryan Denby ved Nottingham University (bryan.denby.at.nottingham.ac.uk), vist at den stadige gateoppgravingen i landet koster samfunnet minst fire millioner pund årlig, altså rundt femti millioner kroner.

Et selskap som nå viser meget sterk interesse for systemet er vannforsyningsfirmaet Yorkshire Water. Deres talsmann Mike Turner spår at svært mange av de andre tilsvarende britiske entreprenør- og driftsselskapene vil slå følge.

Kodeord: Denby