Se alt som går galt på sokkelen

Se alt som går galt på sokkelen
TUs database gir en fullstendig oversikt over alle uønskede hendelser på norsk sokkel. Bilde: Skjermdump

Tjenesten vil ligge ute på web.tu.no/uonskedehendelser til enhver tid, og gir brukeren en fullstendig oversikt over alle brønnhendelser, utslipp, skader, fallende gjenstander og andre forhold som skjer på installasjonene og riggene på norsk sokkel.

Databasen er bygd på operatørenes egne varslingsbrev, som de er pliktige å sende til Petroleumstilsynet (Ptil) når det oppstår en uønsket hendelse på sokkelen.

Pressetalskvinne i Ptil, Inger Anda, sier at informasjonen må behandles som rådata.

Oppsummerer antall og alvorlighetsgrad

Hanne Marie Øren Klif
Hanne Marie Øren i Klif ønsker mer fokus på uønskede hendelser, som utslipp. John Petter Reinertsen
– Dette er offentlig informasjon som alle har mulighet til å søke innsyn i. Det som likevel er utfordringen med å sette de i system, er at dette er informasjon som ikke er vurdert av Ptil. Det er selskapenes egen vurdering av det som har skjedd. Varslingsbrevene blir videre fulgt opp av Ptil, og deretter kvalitetssikret, sier Anda.

Derfor kan varslingsbrevene gi en annen beskrivelse enn det Ptil ville gjort, både av alvorlighetsgraden og av potensialet.

– Det vil likevel vise de hendelsene som er varslet i løpet av året, og det er mange av veldig ulike alvorlighetsgrader. Det vil vise en oppsummering av antall og i hvilke områder det skjer, sier Anda.Ønsker synliggjøring

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) jobber med å forvalte, vokte og vise vei for et bedre miljø. Blant annet gir Klif tillatelse og setter krav til utslipp, samtidig som de fører tilsyn med at kravene blir overholdt.

– Klif er positive til en økt synliggjøring av uønskede utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten. Alle disse utslippene rapporteres også årlig inn til Klif, og vi arbeider med å inkludere utslippene fra offshorevirksomheten i nettstedet Norske utslipp, sier fungerende direktør i Klif, Hanne Marie Øren.

Sammen når vi lengre ut

Arbeidet med lanseringen av nettstedet er planlagt ferdigstilt senere i høst.

– Sammen kan vi nå ut til et bredere publikum med viktig og nyttig informasjon om utslipp på sokkelen, sier Øren.

Per i dag publiserer ikke Ptil varslingsbrevene på hjemmesiden sin, men en kan søke innsyn i databasen.

– Det er et bevisst valg som er gjort, og som vi står for per i dag, sier Anda.

Prøv databasen nå – og skriv gjerne hva du synes i kommentarfeltet under denne saken etterpå.

Les mer om: