KLIMA

– Schizofrent fra Johansen

TOGRADERSMÅLET: Partisekretær Raymond Johansen (Ap) vil gjerne begrense klodens oppvarming til to grader, men legger opp til et globalt forbruk av fossil energi i 2030 som er på kollisjonskurs med dette målet.
TOGRADERSMÅLET: Partisekretær Raymond Johansen (Ap) vil gjerne begrense klodens oppvarming til to grader, men legger opp til et globalt forbruk av fossil energi i 2030 som er på kollisjonskurs med dette målet. Bilde: Foto:Tore Berntsen, Fotoreporter.no
Kjetil Malkenes Hovland
19. nov. 2009 - 11:32

Arbeiderpartiets sekretær Raymond Johansen sier han vil berge klimaet fra en temperaturøkning på mer enn to grader, som er Norges mål i de internasjonale klimaforhandlingene.

Samtidig legger partisekretæren opp til et globalt energiforbruk i 2030 som er direkte i strid med det målet han sier han vil nå. Les den skriftlige versjonen av talen

– Klimapanelet sier at temperaturøkningen ikke må bli mer enn to grader fra førindustrielt nivå. Blir den noe særlig mer enn det risikerer vi å passere vippepunktet hvor temperaturen kommer ut av kontroll, sa Johansen i en tale på LOs kartellkonferanse torsdag.

– Norsk petroleum fortrenger kull

– Forskningsrapportene vi har nå tyder på at om lag 80 prosent av energiforbruket i 2030 vil stamme fra ikke-fornybar energi, sier Johansen.

– Forskningsrapportene vi har nå tyder på at om lag 80 prosent av energiforbruket i 2030 vil stamme fra ikke-fornybar energi, sier Johansen.FORBRUK AV FOSSIL ENERGI: Dersom man skal ha sjanse til å nå togradersmålet, må forbruket av fossil energi ned på 67 prosent i 2030, sier IEA.

Johansen bruker dette som argument for at Norge bør fortsette å utvinne olje og gass og eksportere den. Ellers øker Tyskland sitt bruk av brunkull, som slipper ut mer CO2.

Men dersom Johansen virkelig ønsker å nå togradersmålet, så kan han ikke legge opp til 80 prosent bruk av fossil energi i 2030. Det er altfor mye, ifølge Det internasjonale energibyrået IEA.

Tallenes klare tale

Da IEA la fram sin World Energy Outlook 2009 forrige uke, hadde de med et «450-scenario» der målet er å stabilisere temperaturøkningen på rundt to grader. For å oppnå 450-scenarioet må forbruket av fossil energi falle til bare 67 prosent av energimiksen i 2030, sier IEA. Det er et stykke unna Johansens 80 prosent, som ligner mer på «business as usual».

– CO2-utslippene må nå en topp i 2020, sa sjeføkonom Fatih Birol i IEA på Statoils høstkonferanse i Oslo tirsdag denne uken.

Men Johansen tror det er kull som blir alternativet til norsk petroleum, ikke fornybar energi.

Men Johansen tror det er kull som blir alternativet til norsk petroleum, ikke fornybar energi. KRITISK: – Det er de andre som må løse problemene, mens vi skal fortsette som før. Det er en feilslått industripolitikk som gjør at vi er de siste til å omstille oss, sier Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

– Det er helt usannsynlig per i dag at olje og gass fra Norge vil bli erstatta av fornybar energi. Umiddelbart vil det bli erstatta av brunkull i Tyskland. Det er bildet. Så Norge er avhengig av å fortsette å produsere olje og gass, sier Johansen til LOs kartellkonferanse i dag.

– Schizofrent fra Johansen

Natur og Ungdom er overrasket og sjokkert over Arbeiderpartiets tallbruk. De mener tallene er i direkte strid med Norges målsetninger i klimaforhandlingene.

– Johansen viser en kunnskapsløshet som er overraskende, sier Ingeborg Gjærum i Natur og Ungdom i en epost til Teknisk Ukeblad. – Det er schizofrent når Johansen på den ene siden fremhever norsk innsats i København hvor vi kjemper for et togradersmål, men vil styre norsk olje- og gassutvinning med utgangspunkt i å overstige to grader.

– Ap slåss mot miljøbevegelsen

Også Norges Naturvernforbund reagerer på Johansens påstander.

– Det kan virke som om Arbeiderpartiet har gjort det til en hovedsak å slåss mot miljøbevegelsen, sier leder Lars Haltbrekken.

Han mener at Norge ikke kan fortsette som før med olje- og gassproduksjon og forvente at andre skal løse klimaproblemene for oss.

– Man kan ikke bare fortsette å pumpe opp olje og gass og si at «nå er det miljøvennlig». Det er forbruket av kull, olje og gass som er problemet, og Norge er eksportør av alle sammen, sier Haltbrekken til Teknisk Ukeblad.

– Fossilforbruket må ned

Han viser til den ferske IEA-rapporten som er omtalt ovenfor, og sier at forbruket av både olje og gass skal ned i Europa fram mot 2030. Og fram mot 2050 mot utslippene ned mot null.

Ingeborg Gjærum, leder i Natur og Ungdom
Han viser til den ferske IEA-rapporten som er omtalt ovenfor, og sier at forbruket av både olje og gass skal ned i Europa fram mot 2030. Og fram mot 2050 mot utslippene ned mot null. SCHIZOFREN: – Johansen viser en kunnskapsløshet som er overraskende, sier Ingeborg Gjærum i Natur og Ungdom, som bruker ordet "schizofren" om Aps partisekretær. Knut Falch

– Du må få en reduksjon i fossilbruken etter 2020, og områdene oljebransjen nå sikler etter vil være i drift i perioden 2030-2040. Johansen driver en stråmannsargumentasjon og framstiller det som om vi ønsker å kutte all oljeproduksjon. Det er ingen som sier det. Vi sier bare at vi ikke kan sette i drift nye felter i en periode hvor utslippene våre skal ned mot null, sier Haltbrekken.

– Det er de andre som må løse problemene, mens vi skal fortsette som før. Det er en feilslått industripolitikk som gjør at vi er de siste til å omstille oss. Dette er jo noe alle sier, at noen andre må ta regninga. Det er risikosport for klimaet, legger han til.

Advarer mot klimaendringer

Partisekretær Raymond Johansen kom med en rekke kraftige advarsler mot farlige klimaendringer og mot klimaskeptikere.

– Hvis du har en kul i brystet og ni av ti leger sier det er kreft og en sier det er idrettsskade, så hører du ikke på den siste. Sånn er det med klimaendringer også. De er menneskeskapte, og vi bør gjøre noe med det, sier Johansen.

En av løsningene han peker på er CO2-fangst og -lagring.

– Dersom Norge kan lede an i utviklinga av ny teknologi slik at CO2 kan lagres trygt vil det være et helt avgjørende bidrag til å redusere utslipp, mye viktigere enn å redusere olje- og gassproduksjonen i Norge, sier han.

Gjentok kritikken

Johansen gjentok sin tidligere kritikk mot miljøbevegelsen, som ønsker å begrense utvinningen av norsk olje og gass.

– Miljødebatten i Norge blir veldig ofte overforenkla. Noen ganger får noen debatten til å bli for eller mot olje. Det er en kraftig forenkling, sier han.

Miljøbevegelsen og Johansen har kranglet mye om norsk olje og gass den siste tiden: Les saken her

– Tror klimaavtalen mislykkes

Natur og Ungdom mener Johansens holdning viser hvorfor det er vanskelig å få til en ny, internasjonal klimaavtale.

Natur og Ungdom mener Johansens holdning viser hvorfor det er vanskelig å få til en ny, internasjonal klimaavtale. KUTT: Dette er forskjellen mellom 450-scenarioet og referansescenarioet (business-as-usual) fra IEA. CO2-utslippene må ned etter 2020 for at verden skal være i nærheten av å nå togradersmålet, ifølge energibyråets tall.

– De rike landene kutter jo ikke utslippene sine, sier Gjærum. – Heller ikke Norge, her er de jo rekordhøye. Johansen kan ha så mye penger han vil, men han klarer ikke å betale seg bort fra klimakrisen. Da må han ta fatt på norske utslipp, og da må regjeringen faktisk gjøre noe med olje- og gassnæringen som forurenser mest.

Hun mener Raymond Johansens tallbruk viser at han ikke tror på en god, ny klimaavtale.

– Han satser dermed på at Erik Solheim og Hanne Bjurstrøms arbeid for en god internasjonal klimaavtale skal mislykkes, sier Gjærum.

– 450-scenarioet ikke nok

Naturvernforbundet mener forbruket av fossil energi må enda lenger ned enn det IEA sier i sitt 450-scenario. For selv om vi skulle klare å begrense innholdet av CO2-ekvivalenter i atmosfæren til 450 ppm, er vi ikke garantert å nå det togradersmålet som Johansen ønsker å nå, påpeker Haltbrekken.

– 450-scenarioet er heller ikke nok for å nå togradersmålet. IEA sier selv at det er 50 prosents sjanse for å nå togradersmålet med 450 ppm. Du må ned i 350 eller 400 ppm for å være sikker, sier han.

– Du løser ikke dette problemet med å grønnvaske olje- og gassproduksjonen, legger han til.

Sverter kulleksporten

Også Norges kulleksport på rundt 3 millioner tonn årlig er et dilemma, sier Haltbrekken.

– Mener Johansen det samme om kullproduksjonen vår? At den erstatter noe skitnere i Europa? spør Haltbrekken. – Johansen vil erstatte kull i Tyskland, men samtidig eksporterer Norge kull til kontinentet som også fortrenger gass.

Følg klimadebatten på Teknisk Blogg.