OLJE OG GASS

Savner fortsatt gode evakueringsrutiner

IKKE BRA NOK?: Stuplivbåt på Statfjord C.
IKKE BRA NOK?: Stuplivbåt på Statfjord C. Bilde: Anders J. Steensen
Mona Strande
11. okt. 2007 - 12:01

De 19 selskapene med innretning på norsk sokkel ga ikke gode nok svar da de ble spurt 11. september.

Dermed innkalte Petroleumstilsynet (Ptil) til et møte. Det resulterte i at de som ikke hadde svart godt nok sist fikk en ny mulighet. Fristen for å redegjøre for hvordan de sikrer at egen virksomhet er forsvarlig, er i morgen.

Må dokumentere

I tillegg til å utdype hvordan de håndterer informasjon om svakheter på livbåter, skal de beskrive eventuelle kompenserende tiltak som er planlagt inntil fakta om livbåtenes framdrift er avklart, ut fra en "føre var"-tilnærming.

– Dette handler om den perioden med tvil frem til vi har resultatene fra livbåttestene. De kompenserende tiltakene skal gjelde fra nå og til tvilen er borte: Altså når det enten bevises at livbåtene har den framdriften de skal ha, eller de blir reparert eller modifisert, sier pressekontakt Ole-Johan Faret i Ptil.

Neste uke skal Ptil gjennomgå hvert enkelt svar, og vurdere om de ulike selskapene har svart på spørsmålene de har fått, og om de kan dokumentere at de opererer etter regelverket.

Vil samarbeide

Kommunikasjonsrådgiver i OLF, Kjetil Hjertvik, understreker at dette er en viktig sak både for industrien og tilsynet.

– Det er viktig for oss å understreke at dette er et prosjekt som må kjøres på en samarbeidsarena, med felles innsats fra selskapene, Rederiforbundet og OLF. Samtidig må selskapene gjøre vurderingen selv, siden det er installasjonsspesifikt hvor mange livbåter en installasjon har, hvilken type det er, og hvordan de er plassert og forankret, sier Hjertvik.

Han sier at Petroleumstilsynet skal være trygge på at selskapene vil vurdere de aspektene de har fått beskjed om, og at de gjør det de kan for å sikre at ansatte kan evakueres trygt.

Prosjekt i gang

BP Norge er et av selskapene som nå har laget et fyldigere svar til Ptil:

– De ville ha mer utfyllende informasjon om våre kompenserende tiltak, og det har de nå fått. Problemet her har vært at de færreste av oss sitter på livbåter som er testet i seks meter høye bølger, og den motorkraften som da kreves. Livbåttester gjennomføres jo stort sett i rolig sjø, sier pressetalsmann Jan Erik Geirmo, BP Norge.

Det er livbåtenes egenskaper i dårlig vær som skal kartlegges i OLFs livbåtprosjekt. En rapport med oversikt over de ulike livbåtene på norsk sokkel er klar om kort tid. Deretter skal hver enkelt type testes og undersøkes. Da vil de båttypene det er flest av på sokkelen bli tatt først.

– Det første delprosjektet som kommer i mål etter vi har fått oversikt over livbåttypene, tar for seg aspekter som human load level og antall G båtene tåler. Den rapporten skal være klar før nyttår, sier Kjetil Hjertvik i OLF.

Les mer om: