NYHETER_BYGG

Satser på jernbanen

Med svimlende 54 milliarder kroner i investeringer er det også Englands største på hundre år. Når den drøyt ti mil lange jernbanen står klar i 2007 har kapasiteten til og fra kontinentet for både passasjerer og gods økt betraktelig, skriver svenske Byggindustrin.

Når Channel Tunnel Rail Link er ferdig bygd vil reisen mellom London og Paris ta 2 timer og 20 minutter mot 2 timer og 55 minutter tidligere.

Strekningen på 109 kilometer omfatter også byggingen av 117 bruer samt tunneler. Deriblant en 1,7 km lang betongtunnel gjennom dype leirlag. 8000 personer på alle plan vil være sysselsatt i mange år framover.

Når jernbanen står ferdig i 2007 vil det være et behov på 2000 personer for å drive virksomheten. Toget som transporterer strekningen blir et 400 meter langt Eurostartog som tar 770 passasjerer. Toger får avgang flere ganger i timen.

Les mer om: