Satser på Elkraft & Energi

Satser på Elkraft & Energi
SKIFTER MESSE: - Vår målgruppe var i meget liten grad til stede på Eliaden, sier Pål Heine Torp i Sarpsborg Energi Service AS. - Svært få kraftverksfolk var å se. Han foretrekker Elkraft & Energi denne gang. Bilde:

Flyttingen av E-verksdagene på Hamar til Eliaden på Lillestrøm i 2004, fikk litt ulik mottagelse, noe som ytterligere befester Elkraft & Energi-messens potensial.

– Vår målgruppe var i liten grad til stede på Eliaden, sier Pål Heine Torp i Sarpsborg Energi Service AS.

– Svært få kraftverksfolk var å se. Det synes som arrangøren i liten grad fikk med seg produksjonsbransjen som besøkende. Vi ble borte i mengden og vår deltakelse føltes ganske unyttig for oss, understreker Torp.

Sarpsborg Energi Service (SES) er totalleverandør av reparasjonstjenester og vedlikehold av vannkraftsgeneratorer. Egen produksjon av høyspentvikling er en sentral del av leveransene, som også inneholder alle komponenter og tjenester relatert til revisjon av generatorer.

Les mer om: