Satser på byvind med små turbiner

Med små vindturbiner kan det produseres strøm også inne i byene. Med vertikalaksla vindturbiner kan støyproblemene reduseres.

Satser på byvind med små turbiner
John Fasting Sørbø har enmannskontor i gründerfelleskapet CoWorx i Kristiansand. Han er tro mot drømmen om å produsere vindmøller for urbane områder. Denne rotoren, som står på hans kontor, er en tidligere modell. Nå jobber han med en rotor av type Darrieus med tre vingeblad, som ligner mer på en stor visp. Foto: Alf Bergin

– Disse vindturbinene skal bruke «nærvinden» som blåser der du er. De skal ikke konkurrere med de store vindkraftanleggene, men benytte eksisterende infrastruktur eller være off-grid, sier John Fasting Sørbø.