INDUSTRI

Satser millioner på bildelprosjekt

FUNDO RULLER: Fundo Wheels, som produserer aluminiumsfelger til blant andre Volkswagen, er med i forskningsprosjektet sammen med Alupart i regi av Arena Bil.
FUNDO RULLER: Fundo Wheels, som produserer aluminiumsfelger til blant andre Volkswagen, er med i forskningsprosjektet sammen med Alupart i regi av Arena Bil. Bilde: Fundo Wheels
Truls Tunmo
15. feb. 2007 - 07:19

Pengene kommer fra to kanter:

– Vi har nylig fått aksept fra Innovasjon Norge om investeringer på til sammen seks millioner kroner til et bildelprosjekt som skal gå over tre år. Dette er like mye penger som bildelindustrien selv bidrar med i prosjektet, sier Odd Myklebust i RTIM, prosjektleder for Arena Bil.

Viktig arena

Tanken bak den nye samarbeidsarenaen er å bidra til at norsk bildelindustri fortsatt skal være en av fastlands-Norges viktigste innovative og eksportrettede industriaktører med høy verdiskaping.

Hovedoppgavene til Arena Bil er å drive merkevarebygging for norsk bildelindustri, og tilrettelegge for å jobbe bedre mot det internasjonale markedet.

Samarbeid

Odd Myklebust påepeker også at å øke lønnsomheten i denne industrien er viktig.

– Teknologiutvikling i samarbeid med forskningsprosjekter er et hovefokus. Nå jobber vi eksempelvis med forskningsprosjektet Alupart for å utvikle bedre deler og produksjonsprosesser for aluminiumdeler til biler. Hydro, Raufoss Technology, Steertec og Fundo Wheels er med i dette samarbeidet, sier Odd Myklebust.

Les mer om: