ARBEIDSLIV

Satser i Verdal og på Stord

Aker Maritimes styre har vedtatt å investere inntil 300 mill kroner i verkstedene i Verdal og på Stord de nærmeste årene. Aker Verdal kan få flere bein å stå på - i tillegg til stålunderstell.

Aker Maritime mener investeringene vil gi bedre konkurranseevne og dermed tryggere arbeidsplasser. Mens Kværner-ansatte i Olje- og gass går hjem fra jobben i dag med usikkerheten til langt oppover øra, er det brede glis i Aker-konsernet.

Ifølge Aker Maritime vil deler av investeringene skje allerede i høst og vinter. I første omgang er det forbedringer som krever opptil 125 millioner kroner som kan starte straks. Dette kommer i tillegg til igangsatt eller planlagt arbeid for å effektivisere ingeniør- og prosjektarbeid samt teknologiutvikling og kompetanseheving. Dette beløper seg til nær en halv milliard kroner, ifølge en pressemelding fra det Røkke-dominerte selskapet.

Aker Verdal

Aker Verdal planlegger å investere i alt 45 mill kroner på forskjellige tiltak for å strømlinjeforme produksjon og logistikk på anlegget. I tillegg vil det bli investert i nytt og effektivt utstyr for bearbeiding av stålprofiler og plater. Arbeidet starter allerede i år og skal være sluttført neste høst.

Aker Verdal bygger stålunderstell til bunnfaste plattformer. Tiltakene vil bidra til å styrke posisjonen i markedet. Samtidig har bedriften en ambisjon om å bli effektiv leverandør av skrog og større stålstrukturer til ulike slag flytende produksjonsplattformer. Skroget til Kristin-plattformen vil være den første muligheten til et slikt oppdrag.

Aker Stord

Aker Stord skal investere 80 mill kroner i år og neste år for å strømlinjeforme og effektivisere produksjon og personellogistikk. Det vil bli bygget to nye kontor- og garderobebygninger like ved plateverkstedet på anlegget. Den store sammenstillingshallen på området skal tettes med en fjerde vegg.

Aker Stord arbeider også med planer for å optimalisere sin produksjonslinje og å flytte mer av sammenstillingsarbeidet inn under tak. En ny modulhall vegg i vegg med det store plateverkstedet og et nytt rør- og brenneverksted er viktige elementer i disse planene. Økt løftekapasitet på den store kranen for å kunne sammenstille og utruste modulseksjoner på inntil 600 tonn på bakkenivå blir også vurdert.

Disse ytterligere investeringene kan beløpe seg til 170 mill kroner.

Les mer om: