Satser i Verdal og på Stord

Aker Maritimes styre har vedtatt å investere inntil 300 mill kroner i verkstedene i Verdal og på Stord de nærmeste årene. Aker Verdal kan få flere bein å stå på - i tillegg til stålunderstell.

Aker Maritime mener investeringene vil gi bedre konkurranseevne og dermed tryggere arbeidsplasser. Mens Kværner-ansatte i Olje- og gass går hjem fra jobben i dag med usikkerheten til langt oppover øra, er det brede glis i Aker-konsernet.

Ifølge Aker Maritime vil deler av investeringene skje allerede i høst og vinter. I første omgang er det forbedringer som krever opptil 125 millioner kroner som kan starte straks. Dette kommer i tillegg til igangsatt eller planlagt arbeid for å effektivisere ingeniør- og prosjektarbeid samt teknologiutvikling og kompetanseheving. Dette beløper seg til nær en halv milliard kroner, ifølge en pressemelding fra det Røkke-dominerte selskapet.

Aker Verdal

Aker Verdal planlegger å investere i alt 45 mill kroner på forskjellige tiltak for å strømlinjeforme produksjon og logistikk på anlegget. I tillegg vil det bli investert i nytt og effektivt utstyr for bearbeiding av stålprofiler og plater. Arbeidet starter allerede i år og skal være sluttført neste høst.

Aker Verdal bygger stålunderstell til bunnfaste plattformer. Tiltakene vil bidra til å styrke posisjonen i markedet. Samtidig har bedriften en ambisjon om å bli effektiv leverandør av skrog og større stålstrukturer til ulike slag flytende produksjonsplattformer. Skroget til Kristin-plattformen vil være den første muligheten til et slikt oppdrag.

Aker Stord

Aker Stord skal investere 80 mill kroner i år og neste år for å strømlinjeforme og effektivisere produksjon og personellogistikk. Det vil bli bygget to nye kontor- og garderobebygninger like ved plateverkstedet på anlegget. Den store sammenstillingshallen på området skal tettes med en fjerde vegg.

Aker Stord arbeider også med planer for å optimalisere sin produksjonslinje og å flytte mer av sammenstillingsarbeidet inn under tak. En ny modulhall vegg i vegg med det store plateverkstedet og et nytt rør- og brenneverksted er viktige elementer i disse planene. Økt løftekapasitet på den store kranen for å kunne sammenstille og utruste modulseksjoner på inntil 600 tonn på bakkenivå blir også vurdert.

Disse ytterligere investeringene kan beløpe seg til 170 mill kroner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå