MOTOR

SAS ønsker utstyr for "grønne" landinger

Ny Boeing 737 i SAS sine farger rett fra fabrikken.
Ny Boeing 737 i SAS sine farger rett fra fabrikken. Bilde: Asbjørn Goa
Oslo (NTB-Geir Lillesund): Sjefen i SAS Norge, Ola H. Strand, oppfordret fredag Avinor om snarest å investere utstyret som trengs for at flyselskapet og eventuelt andre kan komme i gang med «grønne» landinger.

Klimautfordringene må tas på dypeste alvor av flyselskaper og flyplasser i årene som kommer, ble det hevdet med styrke på Avinors markering i Oslo fredag i anledning organisasjonens 60-års jubileum.

Såkalte «grønne» landinger betyr at et fly seiler inn over flyplassen i en jevn bue med motorene på tomgang, slik at det slippes ut mindre klimagasser. I dag foregår de fleste landinger ved at flyene blir tildelt høydenivå, og at det er nødvendig med å gi gass før bakkekontrollen igjen gir beskjed om nytt høydenivå. Dette er ikke spesielt energibesparende.

På Arlanda utenfor Stockholm har SAS foretatt grønne landinger med godt resultat i et års tid.

– Må ta ansvaret

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) var også opptatt av miljøutfordringene da hun snakket til de vel 300 tilhørerne om norsk luftfarts rammevilkår og utfordringer.

– Luftfarten kan nok ha fått et noe ufortjent stempel som miljøversting, for utfordringene er vel så store i andre sektorer av samfunnet. Å redusere bilbruken betyr langt mer enn redusert bruk av fly. Likevel – luftfarten er i kraftig vekst og må også ta sin del av ansvaret. Jeg finner det positivt at hele næringen ser ut til å ta disse spørsmålene på alvor, sa Navarsete, som også gjorde seg til talsperson for «grønne» landinger og at hver av oss tar opp egne reisevaner til diskusjon.

– Et positivt trekk er at økt trafikk bidrar til at flere fly drar av gårde med atskillig flere passasjerer enn tidligere, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

– Vil ta ansvar

Administrerende direktør Ola H. Strand i SAS Norge poengtere at SAS-gruppen på sin side tar klimautfordringene på alvor.

– Og vi er tilhenger av prinsippet om at forurenser skal betale. Det er ingen som behøver å tvile på at luftfarten vil ta sin del av ansvaret for å redde klimaet, sa Strand.

Heller ikke Strand ønsker at flyindustrien skal ha på seg stempelet om at den er miljøversting, men innrømmet at bransjen nok har sviktet når det skulle vært tatt til motmæle.

– Vi tar gjerne debatten om dette, for det er vi som har kompetanse på å kunne uttale oss om dette. Luftfarten representerer vel 3 prosent av de globale menneskeskapte utslippene av klimagasser. I Norge står innenriks luftfart for 1,7 prosent av de nasjonale CO 2-utslippene – som er mindre enn hva fiskeflåten slipper ut og vesentlig mindre enn utslippene fra veitransport. Og dette er før tiltak iverksettes, sa Strand.

Han pekte på at hvis en ser 20-30 år fram i tid, vil situasjonen være en helt annen. Da vil flyselskapene operere med andre og bedre former for drivstoff, og det er utviklet lettere fly og mer effektive motorer som slipper ut stadig mindre CO 2 og NO x, sa SAS-sjefen Ola H. Strand. (©NTB)

Les mer om: