SAMFERDSEL

Sårbare kabler

Deler av overvåkingen og signalstyringen kan settes ut av funksjon hvis systemkablene for overvåkingsanlegget blir påkjørt eller utsettes for hærverk.

Kablene er kun beskyttet av plastrør der hvor de går opp i de mange skapene som står i tunnelen og ved bruene.

Vegvesenet har vurdert å støpe kablene inne for å beskyttelse dem bedre.

Les mer om: