OLJE OG GASS

Samstemt petroleumsforskning

SUBSEA: Framtidsrettet forskning og utvikling for offshoreindustrien. Illustrasjon fra FMC-studie for gasskompresjon på et undervannsfelt.
SUBSEA: Framtidsrettet forskning og utvikling for offshoreindustrien. Illustrasjon fra FMC-studie for gasskompresjon på et undervannsfelt.Bilde: FMC
Anders J. Steensen
2. nov. 2006 - 10:42

Disse strategiene ligger til grunn for landets største forskningsprogram Petromaks.

– Jeg vil si at nå er det et godt samsvar mellom de prosjektene som faller inn under Petromaks-programmet og de strategiene som er lagt for videreutvikling av norsk offshoreindustri i OG 21, forteller leder av OG21, Jan Erik Strand.

Han er utlånt fra Hydro til OG21 for å sørge for at strategiarbeidet drives videre i samsvar med de signalene som er gitt blant annet fra olje og energidepartementets Topplederforum.

Den siste av de ni såkalte TTA-gruppene, Technology Target Area, er nå ferdig med sitt arbeid. Hver av disse gruppene har fått strategien for sine områder godkjent. De kan nå settes ut i live.Veileder Petromaks-programmet

– Våre utlysninger av forskningsprosjekter under Petromaks-programmet faller i alt vesentlig inn under de kriteriene som er satt i OG 21. Det gjelder også Demo 2000 programmet, forteller seniorrådgiver Siri Helle Friedmann i Norges Forskningsråd. Hun legger til at de får inn en del søknader som ligger på kanten av det som er intensjonen i utlysningstekstene. – Men under evaluering av de forskjellige søknadene trekkes OG 21 inn. Slik kan vi få silt ut de prosjektene som ikke faller inn under den overordnede petroleumstrategien for Norge.

– Jeg vil understreke det ikke er OG 21 som tildeler midler. OG 21 har ikke penger, og heller ingen myndighet til å beslutte om tildeling av midler. Men vi kan bidra til å gi råd, sier Strand.Felles medlemmer

For å sikre at petroleumsfoskningen ikke spriker i alle retninger er det allikevel noen fellesnevnere, ved at det er en viss overlapp med personer som sitter i Styret for OG 21 og programstyret for Petromaks. – Dette sikrer kontinuetet i tildelingen av midler, forteller Friedmann.

Midlene i Petromaks er tildelt gjennom Olje og energidepartementet og er for 2007 på 220 millioner kroner. Totalt er Petroleumsforskningen tilgodesett med 440 millioner. I tillegg er det bevilget ekstra midler gjennom Arbeids og inkluderingsdepartementet for området helse, miljø og sikkerhet.

– Selv om dette ikke er så mye som vi ønsker, kommer vi videre. Vi skal huske på at industrien og oljeselskapene bidrar med nær dobbelt så mange kroner i egeninnsats i de prosjektene som godkjennes, sier Strand.

Friedmann legger til at Petromaks ikke godkjenner søknader fra oljeselskapene. – De har råd til å forske selv. Vi gir ikke penger til de som har kassen full, sie hun.

Les mer om: