ARKIVNYHETER

Samordner veg- og jernbaneutbyggingen langs Mjøsa

Samferdselsmninister Liv Signe Navarsete (Sp)
Samferdselsmninister Liv Signe Navarsete (Sp)
Jarle Skoglund
24. feb. 2009 - 15:21

- Det er nå konkludert om vaglet av trasé for E6 og dobbeltspor for jernbane langs Mjøsa. Det er dermed klart for en vidare utbygging av ny firefelts E6 langs Mjøsa. Dette vil bidra til sterk reduksjon i tallet på drepte og hardt skadde på strekningen, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun presenterte trasevalget på en pressekonferanse i dag.

Regjeringen vil i Nasjonal transportplan, som blir lagt fram i mars i år, gå inn for utbygging av dobbeltspor mot Hamar på strekningen Minnesund – Steinsrud.

Det er allerede satt i sett i gang bygging av ny veg på strekningene Gardermoen – Dal i Akershus og Skaberud – Kolomoen i Hedmark. Disse vil bli åpnet for trafikk høsten 2009. Forberedelsene er allerede i gang for anleggstart av strekningen Dal – Minnesund, som er den andre fasen i denne utbyggingen.

Det blir lagt fram et bompengeopplegg for andre fase for Stortinget så snart dette er avklart. Tredje og siste fase av den samlede utbyggingen mellom Gardermoen og Kolomoen er E6 mellom Minnesund og Skaberud.

Samferdselsministeren pekte på at Dovrebanen er en viktig godsstrekning der kapasiteten er fullt utnyttet per i dag, og at dobbeltsporet på strekningen Eidsvoll-Hamar er første steg på vegen mot halvtimes frekvens og reisetid ned mot en time Hamar-Oslo. Dagens reisetid er om lag en time og 25 minutt.

- Det er lagt opp til en samordnet utbygging av veg og bane på strekningen Minnesund - Kleverud. Dette gir reduserte investeringskostnader på 3-400 millioner kroner. Jeg er opptatt av å få mest muglig igjen for pengene som blir bevilget til samferdsel. En slik samordnet utbygging er et svært viktig grep, sier samferdselsministeren.

Les mer om: