Sammen om ny teknologi

Selskapet på Valderøy utenfor Ålesund leverer produksjonsanlegg til fiskeindustrien. Kundene i fiskeindustrien blir færre og større, og stiller strengere krav til teknologileverandørene. Nå går også tidligere konkurrerende leverandører sammen for å styrke seg i konkurransen.

Sist november inngikk de fem bedriftene i MMC-gruppen og Odim Skodje AS en intensjonsavtale om fusjon. Fusjonen skal etter planen realiseres i løpet av sommeren. Den fusjonerte, ingeniørtunge sunnmøringen vil få til sammen 320 ansatte og en beregnet omsetning på 400 millioner kroner.

Tekno-forsprang

– Formålet med fusjonen er å samle den lokale kompetansen innen produksjon av utstyr til den globale fiskeindustrien, samt styrke kapasiteten for produktutvikling. I dag bruker vi hver for oss store ressurser på å utvikle tilnærmet lik teknologi og konkurrere om de samme prosjektene. Sammen kan vi styrke innsatsen på det internasjonale markedet og utvikle et teknologisk forsprang, sier Solevågseide, som blir konsernsjef i det foreløpig navnløse, nye selskapet.

De norske teknologileverandørene til fiskeindustrien gjenspeiler kundene; de er spesialisert på råstoffbehandling snarere enn videreforedling. MMC Fodema, som ble etablert tidlig på 1970-tallet for å utvikle teknologi til fabrikktrålere, er i dag totalleverandør til anlegg på land og til havs – med transportører, vakuumpumper og kjølesystemer som spesialfelt.

– Vårt hovedfokus er å løse logistikkproblemer internt i fiskeribedrifter; fra fisken pumpes levende fra båt til land, til den ligger i porsjonspakker eller esker på pall klar for utkjøring fra fabrikken. I tillegg utvikler vi spesialmaskiner, sier Solevågseide.

Eksport

60 prosent av produksjonen går til eksport – til Storbritannia, Island, Chile, New Zealand, Sør-Afrika og Japan.

– Det er dyrt å eksportere teknologi til lavkostland. Våre produkter lar seg lett kopiere, noe som er et problem i dag. Fremover må vi fokusere detaljer som gjør produktene våre unike, sier Solevågseide.

Det fusjonerte selskapet vil også styrke sin posisjon innen automatisering og avanserte styrings- og rapporteringssystemer. – Vi utvikler styringssystemer som skal gjøre det mulig å følge fisken fra den landes på kaia til den stables ferdig plastpakket med strekkode for sporbarhet. Automatisert styring og overvåking brer om seg i alle våre markedssegmenter, forteller teknisk sjef Rune Myklebust ved MMC Fodema.

Bakteriekontroll

I tillegg til automatisering av tunge, arbeidsintensive operasjoner, står effektiv hygienekontroll sentralt. Mye av den teknologien som brukes i fiskeindustrien i dag, ble utviklet i en tid der kravene til renhold og hygiene ikke var så strenge som nå.

– Utstyret må utformes slik at det forenkler renhold og bakteriekontroll. Industrien bruker mye tid og store summer på renhold, og stiller langt strengere krav til leverandørene enn før, forteller Solevågseide.